Francisco Rubio Delgado

Francisco Rubio Delgado

Partit Socialista del País Valencià – PSOE

PSOE

Dades de contacte


Plaça de Baix, 3, 1

frubio@elche.es

BIOGRAFIA/PERFIL PROFESSIONAL
Director comercial en el sector de la Indústria de l’automòbil.
Especialitzat en la planificació estratègica i l’augment de l’eficiència dels processos productius.
Intente contribuir a aconseguir una societat millor, detectant els problemes i aportant solucions, sobre la base dels principis de llibertat, igualtat, solidaritat i justícia social.
Per a una militant socialista, representar al Partit Socialista en les Institucions és una de les responsabilitats més belles que existeixen, també és una tasca molt exigent en temps, esforç i desvetllaments.

FORMACIÓ REGLADA
Màster en Governança, Comunicació Estratègica i Màrqueting Polític.

EXPERIÈNCIA LABORAL
Diputat Autonòmic X Legislatura.
Cap de Gabinet Subdelegació del Govern d’Alacant.
Director Comercial, 1991-2018.