AVALUACIÓ DE LA TRANSPARÈNCIA MUNICIPAL: INDICADORS DE TRANSPARÈNCIA INTERNACIONAL (ITA)

L’organització Transparència Internacional (TI) és una organització internacional, no governamental, no partidista, i sense finalitats de lucre, dedicada a combatre la corrupció a nivell nacional i internacional.

TI-Espanya ha elaborat i publicat en aquests últims anys, entre altres, l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA). Aquest Índex està orientat a conéixer i comparar el nivell efectiu de transparència i d’obertura informativa -un exponent important de la qualitat democràtica- dels ajuntaments amb els ciutadans i veïns dels municipis, i davant de la societat en general. En les últimes edicions de l’ITA, s’ha avaluat la transparència dels 110 majors ajuntaments d’Espanya, açò és, aquells que tenen una població superior als 65.000 habitants, els quals, en conjunt, acumulen més de la meitat de la població espanyola.

Més informació sobre l’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA).

L’Ajuntament d’Elx ha sigut avaluat en totes les edicions dels ITA i aquests han sigut els resultats: