Avaluació ambiental

Avaluació ambiental i territorial estratègica dels plans:

 

  • Procediment ordinari. L’órgan competent per resoldre és la  Generalitat Valenciana. Els estudis d’avaluació d’impacte ambiental i territorial estratègica referits al municipi d’Elx estan disponibles en el cercador dels expedients d’Avaluació ambiental estratègica de la Generalitat Valenciana.
  • Procediment simplificado. EL’òrgan ambiental municipal com a òrgan competent per a l’avaluació ambiental i territorial estratègica és la Junta de Govern Local. Aquests documents (identificats com a Document d’Inici) estan disponibles en Documentació urbanística  en tramitació.

Estudis de paisatje

Els documents de paisatge es troben incorporats a cadascun dels plans, en cas que aquests anaren necessaris.