Estructura de la Regidoria

Servei Jurídic d’Urbanisme, Territori i Habitatge

DIRECCIÓ DEL SERVEI

Dades de contacte


Plaça Menéndez i Pelayo, 2-2n

966 658 221

SECCIÓ DE PLANEJAMENT I GESTIÓ

Dades de contacte


Plaça Menéndez i Pelayo, 2-3r

966 658 228

gestionurbanistica@elx.es

SECCIÓ DE GESTIÓ DE PATRIMONI MUNICIPAL

Dades de contacte


Plaça Menéndez i Pelayo, 2-2n

966 658 021

st.gestionurbanistica@elx.es

LLICÈNCIES I CONSERVACIÓ D’IMMOBLES

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-1r

966 658 014

urbanismo@elx.es

SECCIÓ D’INFRACCIONS URBANÍSTIQUES

Dades de contacte


C/ Pont dels Ortissos, 13-2n

966 658 003

infracciones.urbanisticas@elx.es

Servei Tècnic d’Urbanisme

DIRECCIÓ DEL SERVEI

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-3r

966 659 228

st.planeamiento@elx.es

SECCIÓ DE PLANEJAMENT

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-3r

966 659 228

st.planeamiento@elx.es

SECCIÓ DE GESTIÓ URBANÍSTICA I PATRIMONI

Dades de contacte


Plaça Menéndez i Pelayo, 2-2n

966 658 021

st.gestionurbanistica@elx.es

SECCIÓ DE DISCIPLINA URBANÍSTICA

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-2n

966 658 031

disciplina.urbanistica@elx.es

SECCIÓ DE CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA

Dades de contacte


C/ Uberna , 1-4t

966 658 114

cartografiaytopografia@elx.es

Servei Tècnic d’Arquitectura

DIRECCIÓ DEL SERVEI

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-4t

966 658 012

SECCIÓ DE PATRIMONI CULTURAL

Dades de contacte


C/ Uberna, 1-3r

966 658 012

arquitectura@elx.es

Servei Tècnic de Noves Infraestructures

DIRECCIÓ DEL SERVEI

Dades de contacte


C/ La Fira, 2-3r

966 658 121

SECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS

Dades de contacte


C/ La Fira, 2-3r

966 658 121

infraestructuras@elx.es