Projectes d'obres i infraestructures públiques

Informació sobre les obres i infraestructures promogudes per l’Ajuntament d’Elx, les seues empreses i organismes autònoms i altres organismes públics.

2018. PROJECTE. Via per als vianants-ciclista entre Torrellano i Elx Parc Empresarial
 Objectius: El Projecte té per objecte l’execució d’un itinerari per als vianants-ciclista que uneix el nucli urbà de Torrellano i l’actuació “Elx ParcEmpresarial”, per a açò s’aprofita la  Canyada d’Oriola a Alacant el traçat de la qual, en el tram objecte del projecte, és sensiblement paral·lel a la carretera N-340.

Departament responsable: Regidoria d’Urbanisme, Territori i Habitatge.

Redactor del projecte: Jorge Llopis Martínez

Aprovació: Junta de Govern Local de data 23 de juny de 2017.

PEM: 92.523,87 €

Pressuposat licitació: 133.225,11€

Finançament: Subvenció nominativa de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant (Resolució de 13 de desembre de 2017)

Contractista: INVOLUCRA, S.L.

Pressuposat de adjudicacion: 116.035,06 EUR(amb impostos)

Termini d’execució: Tres mesos

Inicie d’obres: 29 de maig de 2018

Via per als vianants ciclista>

2018. PROJECTE. Millora i adequació de les Infraestructures del museu escolar de Pusol
2017. OBRA. Peatonalització de la plaça de Baix i carrer Corredora