Actualització de mesures respecte a la Covid-19

Actualització de mesures respecte a la Covid-19

La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a causa de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 a la ciutat d’Elx, ha emés la Resolució de 19 de gener de 2021 per la qual s’estableixen mesures addicionals a l’àmbit de la Comunitat Valenciana com a conseqüència de l’agreujament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19. Aquesta Resolució és de caràcter temporal (14 dies), amb la finalitat d’evitar les situacions que poden ocasionar un major risc de transmissió del virus.
Des de la Regidoria d’Esports amb la finalitat de complir amb les indicacions de l’esmentada resolució s’han establit les següents mesures:

– Tancament total de les instal·lacions esportives excepte per als equips o als esportistes que participen en competicions nacionals o internacionals. En cas que algun esportista individual participe en una competició nacional o internacional, haurà d’acreditar-ho mitjançant certificat de la Federació corresponent.
–  Suspensió de totes les competicions a nivell autonòmic o inferior.
– No es permet l’ús de les oficines situades a les instal·lacions esportives municipals, excepte en casos excepcionals i que accedisca només una persona.
– Aquestes mesures entraran en vigor el dijous dia 21 de gener de 2021 i es prorrogaran per un termini de 14 dies naturals.

La Regidoria d’Esports “apel·la a la consciència i responsabilitat dels usuaris i dels esportistes que fan ús de les instal·lacions esportives municipals i prega seguisquen les instruccions dels
funcionaris responsables d’aquestes, tot això amb la finalitat de preservar la salut per damunt de qualsevol altra cosa”.
Els equips que, per les seues condicions, tinguen permés l’accés a les instal·lacions per al desenvolupament dels entrenaments i les competicions, seran informats expressament per part
de treballadors de la Regidoria d’Esports dels protocols d’accés a les instal·lacions esportives mentre estiguen en vigor les mesures objecte d’aquesta resolució.