La inscripció per a la prova de capacitació del taxi s’obri el 7 d’abril fins el pròxim dia 26

La inscripció per a la prova de capacitació del taxi s’obri el 7 d’abril fins el pròxim dia 26

La regidora de Mobilitat, Esther Díez, destaca que “amb aquesta convocatòria assegurem que hi haja més persones disponibles perquè puguen ser contractades pels titulars de llicències i que es realitzen més torns”


La regidoria de Mobilitat Sostenible ha informat que demà, 7 d’abril, s’obri la inscripció per a la prova acreditativa de capacitació professional per a la prestació del servei d’Autotaxi dins del terme municipal d’Elx, un procés que estarà obert fins al pròxim 26 d’abril.

Tal com ha assenyalat la regidora de Mobilitat, Esther Díez, “amb aquesta convocatòria assegurem que hi haja més persones disponibles perquè puguen ser contractades pels titulars de llicències i que es realitzen més torns. D’aquesta manera, millorem el servei per als il·licitans i les il·licitanes, però també per als turistes de cara a la temporada estival”.

La data concreta i el lloc per a la realització de l’examen es publicarà en el web www.elx.es

Les sol·licituds es presentaran, en qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana (OMAC) o per qualsevol dels mitjans previstos en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

La data concreta i el lloc per a la realització de l’examen es publicarà en el web www.elche.es. Cal recordar que les persones admeses han d’acreditar la seua personalitat mitjançant la presentació del DNI, passaport o permís de conduir en el moment de ser cridades a la realització de l’exercici i no són vàlides les fotocòpies compulsades d’aquests documents.

La prova consistirà en un examen únic tipus test de quaranta preguntes i tres de reserva que versaran sobre contingut relatiu a la professió, com ara el marc jurídic del taxi, llengües (valencià i anglés) i coneixement del medi físic.