CONSULTA DE FONS

Els documents de l’Arxiu Històric Municipal d’Elx es poden consultar en el catàleg informatitzat on hem inclòs totes les eines de descripció que posseïm, tant antigues com contemporànies. Estem treballant en la normalització de tots aquests registres i preparant-ne una recerca relacionada i avançada. De moment, estan accessibles des de la web els documents fins al 1924.

Accés a catàleg

ESTRATÈGIES DE RECERCA EN EL CÀTALEG

Els documents de l’Arxiu Històric Municipal d’Elx es poden consultar en el catàleg informatitzat on hem inclòs totes les eines de descripció que posseïm, tant antigues com contemporànies. Estem treballant en la normalització de tots aquests registres i preparant-ne una recerca relacionada i avançada. De moment, estan accessibles des de la web els documents fins al 1924.

El sistema disposa de desplegables d’ajuda que apareixen després de posar tres lletres i esperar uns segons.

  • CONSULTA PER AUTORITATS: Persona/es o entitats que han intervingut en el document.
  • CONSULTA CRONOLÒGICA  Ofereix dues opcions de recerca:
    • Segle: en què podrem trobar els documents que no porten data aproximada i els hem datat utilitzant l’expressió del segle en nombres romans, i també aquells en nombres àrabs que pertanguen a aqueix segle.
    • Any: els registres corresponen a l’any seleccionat. Si el document porta dues dates, en localitza només la primera.
  • CONSULTA PER FONS:  Fons és el conjunt de documents procedent d’un mateix productor. Podem consultar els fons que custodia l’Arxiu Històric Municipal ACÍ. El quadre de classificació descriu els fons de l’arxiu segons l’estructura organitzativa de la institució o persona que els produeix. Encara que de vegades coincidisquen, no representa el mateix que la matèria del document.
  • CONSULTA PER REGEST. 
  • CONSULTA PER MATÈRIA.  Assumpte de què tracta el document. De vegades, la matèria del document pot referir-se també una persona o un lloc.
  • CONSULTA PER TOPÒNIM. Lloc o llocs que apareixen en el document.

CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ DIGITALITZADA

Ja es pot consultar la documentació digitalitzada a través de la web.

Com el document digitalitzat va unit a la fitxa del catàleg corresponent, el més senzill per a buscar-los és utilitzar l’opció “Consulta por regesta” i escriure el text objecte de la recerca. En cada fitxa catalogràfica apareixerà la icona corresponent al document digitalitzat.

CONSULTA EN SALA

La sala està oberta de 9 del matí a 8.30 de la vesprada de dilluns a divendres. En horari de vesprada s’ha de reservar prèviament la documentació que es vol consultar.

Per a accedir a la consulta, cal emplenar una papereta de sol·licitud de documentació i donar-se d’alta en el Registre d’Investigadors (d’accés intern), si fóra el cas.
Condicions d’accés:L’accés a la documentació és lliure, llevat de les restriccions que marquen la llei i l’estat de conservació dels documents.
Obtenció de còpies: L’Arxiu no disposa de servei de reproducció. No obstant això, per a aquells treballs d’investigació que necessiten còpies, s’estudiarà cada cas, bé siga per a l’ús particular, bé per a la publicació d’algun document.

PRÉSTEC DE DOCUMENTACIÓ

La documentació no pot eixir de les dependències de l’Arxiu Històric Municipal, excepte en els casos següents:

– Préstec de documentació administrativa a les oficines municipals:

Cal omplir un full de sol·licitud de préstec que hi ha en el menú de l’AS 400. Quan s’envia l’expedient, es fa amb un full per triplicat amb les dades del document i la data de préstec. Necessàriament, haurà de ser firmada per la persona que es faça responsable de controlar la documentació mentre està fora de l’Arxiu.

– Préstec extraordinari de documentació:

Aquest supòsit es contempla per a quan se sol·liciten documents de l’arxiu per a alguna exposició. La sol·licitud d’aquest haurà de ser adreçada a l’Ajuntament i, una vegada valorada positivament, es firmarà un acord tipus per a garantir les condicions de conservació dels documents i la seua propietat.

VISITES A L’ARXIU

Estan organitzades per a alumnes de la universitat, aules de majors i estudiants de Secundària a partir de 4t d’ESO.

Aquestes visites responen a un triple objectiu:

– Donar a conéixer l’arxiu com a institució

– Treballar sobre els propis fons

– Intentar reflexionar sobre el context històric en què es produeixen els documents

Valorem positivament tindre abans un contacte amb el professor o amb la persona que organitza la visita i posar-nos d’acord en la selecció del material, ja que açò proporciona més dinamisme a la pràctica i pot ajudar a completar un programa d’ensenyament específic.

Per als alumnes de Secundària hem pensat en un programa concret de difusió que pretén cridar la seua atenció des del principi i fer-los participar en l’elaboració i la comprensió de conceptes com ara: què és un arxiu, per què existeix, com s’ha format al llarg de la història…

Mostrem un gran nombre de documents i, tot i que sens dubte cada un d’ells té alguna cosa de particular, criden poderosament l’atenció aquells que es refereixen a la memòria de llocs que ja no existeixen.

La visita dura aproximadament una hora i mitja i després, si està programat, s’hi poden quedar treballant amb el professor una pràctica concreta amb documentació de l’arxiu.