Convocatòria Proves JQCV 2017

Certificats

 Convocar les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià següents:

– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià

– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià

– Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

– Certificat de grau superior de coneixements de valencià

– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge administratiu

– Certificat de capacitació tècnica, correcció de textos

– Certificat de capacitació tècnica, llenguatge als mitjans de comunicació.

 

Període de matriculació 1a convocatòria: Del 27 de març al 21 d’abril de 2017

Període de matriculació 2a convocatòria: De l’1 a l’11 de novembre de 2017

 

Requisits d’inscripció

  1. Poden prendre part en les proves per a l’obtenció dels certificats les persones majors de 16 anys en el moment de realitzar-les que vulguen acreditar el seu coneixement de valencià al marge dels estudis reglats.
  2. Les persones aspirants als certificats de capacitació tècnica de llenguatge administratiu i de llenguatge als mitjans de comunicació han d’estar en possessió del certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.
  3. Les persones aspirants al certificat de capacitació tècnica de correcció de textos han d’estar en possessió del certificat de grau superior de coneixements de valencià.

 

Abonament de les taxes

Per a participar en les proves, cal abonar una taxa de 20,40 euros per a les del certificat d’A2 i B1 de coneixements de valencià. Per als certificats de grau mitjà i de grau superior, s’abonarà una taxa de 25,50 euros. Per als certificats de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos), s’abonarà una taxa de 27,54 euros.

 

Primer període (convocatòria de juny)

Dia 27 de maig de 2017:

– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià

– Primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2)

– Certificat de llenguatge administratiu

Dia 3 de juny de 2017:

– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià

– Primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2)

Dia 10 de juny de 2017:

– Segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4)

– Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació

Dia 17 de juny de 2017:

– Segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4)

– Certificat de correcció de textos.

 

Segon període (convocatòria de novembre)

Dia 4 de novembre de 2017:

– Certificat de nivell A2 de coneixements de valencià

– Primera fase del certificat de grau mitjà (àrees 1 i 2)

– Certificat de llenguatge administratiu

Dia 11 de novembre de 2017:

– Certificat de nivell B1 de coneixements de valencià

– Primera fase del certificat de grau superior (àrees 1 i 2)

Dia 18 de novembre de 2017:

– Segona fase del certificat de grau mitjà (àrees 3 i 4)

– Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació

Dia 25 de novembre de 2017:

– Segona fase del certificat de grau superior (àrees 3 i 4)

– Certificat de correcció de textos

 

Horaris

Certificat de nivell A2: començarà a les 09.00 h.

Certificat de nivell B1: començarà a les 09.00 h.

Primera fase del grau mitjà (àrees 1 i 2). En el primer període d’exàmens (dia 27.05.2017) començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z. En el segon període (dia 04.11.2017), començarà a les 9.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12.00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

– Segona fase del grau mitjà (àrees 3 i 4). En el primer període d’exàmens (dia 10.06.2017), començarà a les 9.00 h en totes les seus que no tinguen doble torn. S’estableix un doble torn en les seus d’Alacant, Torrent, Castelló i València: el primer torn començarà a les 9.00 h i el segon a les 16.00 h. En aquestes localitats amb doble torn, les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L participaran en el primer torn de les proves (9.00 h del matí), i les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z participaran en el segon torn de les proves (16.00 h de la vesprada).

– Primera fase del grau superior (àrees 1 i 2): començarà a les 09.00 h.

Segona fase del grau superior (àrees 3 i 4): començarà a les 09.00 h.

Les proves dels certificats de capacitació tècnica començaran a les 9.30 h:

– Certificat de llenguatge als mitjans de comunicació

– Certificat de llenguatge administratiu

– Certificat de correcció de textos.