Els Palmerars

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri de Palmerars està situat en el sud del plànol de la ciutat enfront del barri de Sant Antoni i envoltat dels horts de palmeres patrimoni de la humanitat. Pertany al districte 2 i abasta les seccions censals 9 i 10, els límits de les quals són l’avinguda de Santa Pola, la carretera N-340 d’Alacant a Múrcia i els carrers Avet i Mangraner.

DESCRIPCIÓ

Palmerars és un barri residencial, d’aproximadament 1.300 habitatges de promoció pública que va començar a habitar-se l’any 1981. Està enclavat en un dels espais més atractius de la ciutat per trobar-se al costat del palmerar històric de la ciutat i en el nus de comunicació que formen les carreteres d’Alacant-Múrcia i Santa Pola. Al seu costat es troba l’Hospital General Universitari d’Elx. La major part dels habitatges formen grans blocs amb un disseny molt particular (per la qual cosa va ser anomenat popularment “els búnquers”) cadascun amb diferent nombre d’habitatges i altures de tres o quatre plantes. Encara que al barri també hi ha un grup d’habitatges promoguts per l’Ajuntament que són d’aspecte més convencional. Com el seu veí Sant Antoni, és un barri d’actuació preferent en les polítiques urbanístiques i socials per la seua vulnerabilitat econòmica, social i residencial. En el barri es troben dos col·legis, una guarderia, un institut d’educació secundària, un centre social, unes instal·lacions esportives municipals i la Ciutat de la Justícia d’Elx.

HISTÒRIA

el_barrio_de_los_palmerales_antiguo 1980

Els Palmerars als anys 80

El barri dels Palmerars ja figurava en 1961 entre les actuacions estatals d’habitatge protegit dirigit a la població amb escassos recursos econòmics encara que fins a 1973 no es van començar a construir els 1.300 habitatges dels quals es van fer els primers lliuraments l’any 1981, és a dir, vint anys després de planificat, en un moment econòmic-social bastant diferent. Es van edificar sobre més de 300.000 m² on abans hi havia unes quantes cases d’esbarjo de la burgesia il·licitana amb jardí i bastant vegetació que van ser expropiades. Un periodista local informava, a l’octubre de 1973, del retard en la construcció de la qual estava cridada a ser una “zona il·licitana de bon veure”.

Els habitatges es van construir de forma accelerada, en escàs temps, malgrat el termini transcorregut des que es va planificar l’operació i en el moment de l’adjudicació ja presentaven un mal estat. Se’ls deien els búnquers per les xicotetes finestres i les formes arredonides de les seues façanes. Mesuren entre 80 i 100 m².

Prèviament sobre el solar en el qual s’anava a edificar es van instal·lar unes cases prefabricades que van acollir població gitana, que s’havia desallotjat de les barraques existents al municipi per al seu reallotjament en els nous habitatges.

Per part seua, l’Ajuntament d’Elx, a través del Patronat Municipal de l’Habitatge, va construir al mateix barri 240 habitatges més, en 5 blocs de 4 altures que van començar a entregar-se a meitat dels anys 80.

En el cens de 1991 Palmerars va arribar a tindre 5.384 habitants i era el que comptava amb major proporció de població infantil. El 1996 el 43,2% de la seua població era menor de 20 anys.

En l’actualitat, el barri compta amb menys habitatges que quan es va construir ja que tres blocs (dos al carrer Mangraner i part d’un altre del carrer Llimoner) dels 15 blocs que va promoure el Ministeri de l’Habitatge van ser demolits en els anys 1999 i 2000 a causa del seu lamentable estat de conservació i els problemes de convivència. Per al record queda el famós “Corral de la Pacheca”.

En 1988 els Palmerars va ser declarat per la Generalitat Valenciana “Barri d’Acció Preferent”, a fi de dur a terme actuacions per a la seua regeneració i per a la promoció del benestar social. Des de llavors les administracions han realitzat diferents intervencions, tant socials com urbanístiques, i han creat al barri, o a les seues proximitats, equipaments educatius i administratius com la Comissària de Policia Nacional, la Caserna de la Guàrdia Civil (2008), el nou Centre Social (2006) o la Ciutat de la Justícia (2010).

L’Ajuntament d’Elx ha inclòs en el projecte europeu EDUSI (2017-2023) el barri dels Palmerars per a dur a terme actuacions per a la millora de les condicions de vida dels seus i de les seues habitants.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 3.828
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -4,7
Percentatge de dones 49,3
Percentatge d’homes 50,7
Edat mitjana 35,7
Percentatge de població amb més de 64 anys 10,8
Percentatge de població estrangera 1,9
Densitat de població (hab/ha) 135,4
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,0
Total llars 1.270
Mitjana de persones per llar 3,0
Percentatge de llars unipersonals *
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 76,5
Percentatge de població ocupada 18,5
Percentatge de població aturada 38,9
Percentatge de població inactiva 42,6