TRÀMITS CERIMÒNIES CIVILS

TRÀMITS I RESERVES DE LES CERIMÒNIES CIVILS

MATRIMONIS

Els contraents que desitgen celebrar el matrimoni civil a l’Ajuntament d’Elx hauran de realitzar la prereserva de data i hora de la celebració:

Entrant en: PRERESERVA
o
Trucant al telèfon: 966 658 030

ÉS IMPRESCINDIBLE iniciar el procediment en el REGISTRE CIVIL d’Elx situat en la c/ Abogados de Atocha núm. 21, si no s’ha fet amb anterioritat a la prereserva.

A través d’aquest procediment previ a la celebració de matrimoni, els contraents acrediten, per mitjà de l’expedient tramitat, que reuneixen els requisits de capacitat establits en el Codi Civil per a contraure matrimoni, segons la legislació vigent.

Podrà trobar tota la informació en el següent enllaç: http://registrocivil.gva.es/va/matrimonio-civil/  o a través dels telèfons:

966 917 038
966 917 039
966 917 040

Transcorregut 10 DIES des que es va realitzar la prereserva en aquest ajuntament, es formalitzarà la reserva definitiva i es presentarà la documentació indicada a través d’una de les següents opcions:

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA: Les autoritzacions per a celebrar l’acte es concedeixen per l’ordre de prereserva, sempre que es confirme posteriorment amb la reserva formal, presentada en el Registre de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, la qual atorga el dret de preferència quant a la data i hora de la cerimònia.

DOCUMENTACIÓ:

  • Sol·licitud de reserva A421 indicant (data-hora, nom i cognoms dels cònjuges i dels padrins). Descarregar sol·licitud.
  • Fotocòpia dels DNI, passaport o NIE de les persones contraents.
  • Fotocòpia dels DNI, passaport o NIE dels testimonis, majors d’edat, que es personaran el dia de la cerimònia.

En cas de no formalitzar la reserva definitiva quedarà CANCEL·LADA automàticament la seua PRERESERVA, i quedarà disponible la data cancel·lada per a aquelles parelles que desitgen celebrar el seu matrimoni civil en aquesta data.

ES PRESENTARÀ TRES MESOS ABANS DE LA CERIMÒNIA

  • Document acreditatiu del pagament de la taxa el tràmit de la qual podrà realitzar en el següent enllaç: https://aplicacions.elx.es/Autoliquidacions/
  • Autorització judicial o document acreditatiu d’estar tramitant la seua sol·licitud en el Registre Civil.

ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA: En cas que, per motius imputables als interessats, s’anul·le la reserva confirmada per a una cerimònia, haurà de ser comunicat per escrit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o per l’OMAC, i poder recuperar el 80% de la taxa en cas d’haver sigut ja abonada.

ACOLLIMENTS

Els pares o tutors del menor que desitgen donar la benvinguda ciutadana als seus fills hauran d’efectuar una preserva de la data desitjada a través de:

                                                                                 Trucant al telèfon: 966 658 030

Transcorregut 10 DIES des que es va realitzar la prereserva en aquest Ajuntament, es formalitzarà la reserva definitiva presentant la documentació indicada a través d’una de les següents opcions:

DOCUMENTACIÓ:

  •  Sol·licitud de reserva (data-hora, nom i cognoms dels pares/tutors i del menor). Descarrega l’imprés.
  • Còpia compulsada del Llibre de família, o certificat de naixement on s’acredite la paternitat, o resolució judicial per la qual es concedeix la tutela del menor (és suficient un d’aquests tres documents).
  • Còpia DNI dels dos progenitors sol·licitants.
  • Document acreditatiu del pagament de la taxa, el tràmit del qual es podrà realitzar en el següent enllaç: https://aplicacions.elx.es/Autoliquidacions/.
  • L’Ajuntament comprovarà d’ofici el requisit de l’empadronament.

CONFIRMACIÓ DE LA RESERVA: Les autoritzacions per a celebrar l’acte es concedeixen per l’ordre de prereserva, sempre que es confirme posteriorment amb la reserva formal, presentada en el Registre de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, la qual atorga el dret de preferència quant a la data i hora de la cerimònia.

En cas de no formalitzar la reserva definitiva quedarà CANCEL·LADA automàticament la seua PRERESERVA, i quedarà disponible la data cancel·lada per a aquelles persones que desitgen celebrar el seu acolliment en aquesta data.

ANUL·LACIÓ DE LA RESERVA: En cas que, per motius imputables als interessats, s’anul·le la reserva confirmada per a una cerimònia, haurà de ser comunicat per escrit a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o per l’OMAC, i es podrà recuperar el 80% de la taxa en cas d’haver sigut ja abonada.

Dades de contacte


Plaça de Baix, 1 | 03202

Tel. 96 665 8030

ceremonias@elche.es