La salut és més que l’absència de malaltia, ja que està determinada per múltiples factors com són les condicions socials en les quals les persones vivim, treballem, creixem, ens relacionem.

La participació comunitària és essencial per a la construcció d’una ciutadania capaç d’identificar els seus problemes i les seues necessitats socials, d’establir prioritats, d’elaborar propostes i de contribuir a desenvolupar-les. Només a través del treball conjunt de persones, grups i comunitats podem millorar el nostre estat de salut, tant individual com col·lectiu.