VI Jornada de promoció de la salut en l'àmbit comunitari

VI Jornada de Promoció de la Salut en l’Àmbit Comunitari: Diagnòstic i Propostes de Salut Comunitària.

En el marc de la Implementació Local de l’Estratègia de Promoció de la Salut i de la Xarxa Valenciana “Xarxa Salut”, s’està duent a terme un procés de diagnòstic sobre l’estat de salut i de promoció de la salut del municipi. Per a això, s’ha plantejat una visió tant quantitativa com qualitativa. D’una banda, presentant indicadors objectius com la morbiditat o la piràmide poblacional. Per un altre, aprofundint en els discursos dels diferents agents de la comunitat. S’han entrevistat informants clau de l’àmbit de la Salut, l’Educació, el Benestar Social o l’Esport. Es complementa la informació amb audicions que rescaten les opinions de la població en les diferents etapes del cicle de vida i que busquen també una anàlisi per gènere, escoltant diferents grups de dones. Com a culminació d’aquest procés, us presentem i us convidem a les VI Jornades de la Salut en l’Àmbit Comunitari: Diagnòstic i Propostes en Salut Comunitària. En aquesta trobada es pretén socialitzar els resultats d’aquesta recerca i treballar en grups que consideren i prioritzen les diferents propostes d’actuació per als anys esdevenidors. La intenció és que siga un espai participatiu, que responga a les necessitats i aspiracions sentides i que posen sobre la taula l’estat i el rumb de la nostra intervenció en salut comunitària.

DÍPTIC JORNADA 2018 Veure enllaç


Inscripció Jornada