Mobilitat sostenible

La mobilitat sostenible consisteix a garantir les necessitats de mobilitat de tots els ciutadans mantenint una equitat social, territorial i atenent especialment als col·lectius desfavorits.

Igualment, significa una millora per al medi ambient urbà i la salut reduint els efectes globals per les emissions de GEIs, afavorint àmbits de mobilitat saludables i reduint els impactes (pol·lució, soroll, ocupació i espai públic)La mobilitat sostenible també té un vessant relacionat amb el desenvolupament econòmic i la competitivitat de les ciutats, reduint els costos associats al transport urbà, i sobretot els derivats de la congestió del tràfic.Amb aquests objectius, el Ajuntament d’Elx ha impulsat els següents plans:

2017 – Estudi de priorització com a zona de vianants en el carrer Corredora.

Informe tècnic >

2016 – Estudi de mobilitat de la ciutat d’Elx – Presentació.

Document de presentació >

2016 – Informe de mobilitat en la ciutat d’Elx per al transport urbà amb autobús. 

Document de presentació del estudi >

2015 – Pla de mobilitat urbana sostenible del municipi d’Elx -PMUS.

El PMUS ha de ser concebut com una eina de coordinació, acord i presa de decisions entre les diferents autoritats vinculades a la mobilitat.Enllaços al Pla de mobilitat urbana sostenible d’Elx:

Introducció e informació bàsica > 

Treballs de camp. Enquesta domiciliària > 

Anàlisi i diagnòstic de la situació actual > 

Programes | propostes i seguiment | indicadors >