Pressupost Participatiu 2017

Pressupost Participatiu: Procés Participatiu de 2017

Dades sobre les propostes presentades el 2017

Accedeix a les propostes presentades i al llistat de propostes viables i no viables en els següents enllaços:

Propostes Presentades 2017 Veure enllaç


Propostes Viables i No Viables Pressupost Participatiu 2017 Veure enllaç


Propostes Triades Pressupost Participatiu 2017 Veure enllaç


Dades obertes pressupost participatiu 2017 Veure enllaç


Millores en el procés de 2017 del Pressupost Participatiu

L’Equip de la Regidoria de Participació, gràcies a les aportacions al llarg de tot el procés, tant en les diverses reunions, com amb els qüestionaris enviats, les diferents jornades participatives o la jornada d’avaluació que va tenir lloc el 28 gener 2017 , ha pogut obtenir una visió global de les diferents fases del Pressupost Participatiu. És una visió compartida i diversa emanada des dels veïns i veïnes, el teixit associatiu, els pedanis i pedànies, els tècnics municipals i els membres del govern municipal.

A partir de totes aquestes aportacions, des de la Regidoria de Participació hem pogut fer una nova guia que busca la millora i simplificació d’alguns aspectes del procés de cara a la nova edició de 2017.

Pots descarregar el document complet en els enllaços que es mostren a continuació.

Guia en Valencià Veure enllaç


Normes del Pressupost Participatiu: el document explicatiu del procés de 2017 s’ha organitzat cronològicament per millorar la seua comprensió.

Zones del Pressupost Participatiu: com a novetat, es proposa traslladar el barri d’Els Palmerars de la zona 6 (Altabix, Ciutat Esportiva i Universitària, la Llotja, Ciutat Jardí, Sant Antoni, Travalon, Camp de Futbol) a la zona 7 (Ports Encarnades , la Tripa, el Raval de Sant Joan, el Salvador, la Vila, Pataes, Barrera, les Cases d’Ferrández), per a garantir una distribució territorial més justa i solidària.

El termini de presentació de propostes s’ha ampliat dotze dies en resposta a la petició de la ciutadania.

Així mateix, s’ha establert un nou sistema per optimitzar la feina dels / les tècnics / ques municipals, per a evitar retards en el lliurament dels informes.

L’Assemblea de Presentació de propostes s’ha suprimit per a no perjudicar aquelles persones que no pugan acudir a presentar la seua proposta en la data assenyalada. “Les propostes es faran públiques agrupades per zones i classificades segons la seua viabilitat. Els proponents podran presentar al·legacions a aquelles de les seues propostes que no hagen resultat viables durant el període de temps que estableix la Regidoria de Participació “.

Amb l’objecte de simplificar el procés, evitar l’excés de reunions i ampliar la participació en la valoració de propostes a tota la ciutadania, en lloc de les tres comissions del procés anterior: comissió de autoreglament, valoració i seguiment, la Regidoria de Participació recollirà totes les aportacions ciutadanes per a introduir en cada procés les millores pertinents mitjançant una proposta pública de guia de funcionament del procés, incorporarà la valoració de tècnics municipals per a prioritzara les propostesen base a uns criteris de solidaritat i justícia distributiva, i farà públic i accessible a qualsevol persona interessada l’estat d’execució de les propostes.

Pel que fa a l’Assemblea Oberta per a l’Elaboració de Llistat Acordat de Propostes, les associacions veïnals de cada zona en què es divideix el Pressupost Participatiu seran les responsables de la seua coordinació. Es pot aprovar en aquesta assemblea un llistat acordat i tancat de propostes entre tots els assistents a la mateixa. El llistat acordat s’ha d’ajustar als mateixos criteris que s’estableixen per a la votació. Tant les Associacions Veïnals, com els col·lectius de la ciutadania, podran organitzar els actes que consideren oportuns per tal d’aconseguir la màxima difusió i coneixement de les propostes presentades a cada zona, i generar espais de debat i reflexió conjunta.

Finalment, s’ha simplificat el sistema de votació, reduint les limitacions per a la selecció de propostes: caldrà triar un mínim de 6 propostes, i aquestes hauran d’anar numerades per ordre de preferència, amb l’objectiu de promoure la solidaritat i diversitat en les propostes. La llista final de propostes de cada zona es realitzarà sumant la puntuació obtinguda en la votació ciutadana i els punts atorgats a les valoracions técniques.