Pressupost Participatiu 2017

Pressupost Participatiu 2017


Després d’una valoració detallada de les propostes presentades al Pressupost Participatiu durant la primera etapa del seu procés, es fa públic el llistat de les propostes del Pressupost Participatiu 2017. Per a la realització d’aquest llistat, els / les tècnics / ques municipals de l’Ajuntament de les àrees implicades han realitzat un estudi de la viabilitat tècnica, econòmica i competencial de les propostes, amb l’objecte de:

 • Determinar si l’Ajuntament d’Elx té les competències per executar i portar a terme la proposta.
 • Certificar que no hi ha impediments tècnics ni legals per fer la proposta.
 • Valorar econòmicament les propostes.
 • Classificar les propostes en viables i no viables.

Així mateix, una Comissió Especialista en les diferents matèries ha aplicat una sèrie de criteris basats en el concepte d’impacte social i el principi general del qual és la millora de la qualitat de vida dels il·licitans i les il·licitanes:

 • Població beneficiària
 • Igualtat de gènere
 • Reducció de la desigualtat social
 • Cohesió social
 • Desenvolupament sostenible
 • Creació de recursos i / o inversions nous
 • Potenciació d’elements i recursos culturals o esportius
 • Foment de la participació de la ciutadania

Del resultat d’aquesta anàlisi es va publicar un llistat amb les propostes objecte de votació. Des el 13 de novembre al 10 de desembre de 2017, la ciutadania d’Elx va tenir l’oportunitat de votar les propostes de la seua zona. La relació de propostes que es mostra a continuació conté les propostes viables i no viables i les propostes votades per a la seua execució en 2018.

Pressupost Participatiu 2017