Pressupost Participatiu 2017

Propostes Presentades al Pressupost Participatiu 2017

La Regidoria de Participació ha processat les 1606 propostes presentades per la ciutadania al Pressupost Participatiu 2017 per remetre-les als diferents tècnics municipals, que seran els encarregats / des d’establir la viabilitat tècnica i competencial de les propostes, així com l’adequació de les mateixes a criteris de justícia distributiva.

Les propostes viables es faran públiques a mitjans de setembre. Aquestes propostes seran prioritzades mitjançant un procés de votació ciutadana. Tota la informació referent al procés de 2017 la pots trobar en el següent enllaç.

A la taula que es mostra a continuació és possible consultar la relació de propostes presentades.