AUXILIAR DE BIBLIOTEQUES (BORSA)

  Nombre de places BORSA DE TREBALL
  Classificació
  Accés Lliure
BASES DE LA CONVOCATÒRIA Descarregar Bases >
INSTÀNCIES
  Termini d’instàncies  Des del dia 5 al 13 de juliol de 2018, ambdós inclusivament. Descarregar instància >
RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS Veure llista provisional >
  Fi termini de reclamacions
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS Veure composició >

Veure relació definitiva >

EDICTE RELACIÓ DEFINITIVA >

DATES D’EXAMEN DIA HORA LLOC
  Exercici 1
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS
QUALIFICACIONS
  Exercici 
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
  Concurs de mèrits
  QUALIFICACIÓ FINAL
OBSERVACIONS
ELS ASPIRANTS ACUDIRAN A LES PROVES PROVISTOS DEL DNI, LLAPIS, GOMA D’ESBORRAR I BOLÍGRAF.