Tècnica/Tècnic Superior en Promoció d'Igualtat de Gènere. (BORSA)

  Nombre de places BORSA DE TREBALL
  Classificació
  Accés Lliure
BASES DE LA CONVOCATÒRIA Descarregar Bases >
INSTÀNCIES
  Termini d’instàncies OBERT TERMINI DEL 15 AL 23 D’OCTUBRE (AMBDÓS INCLUSIVAMENT) Descarregar instància >

Pagament de les taxes >

Registre Electrònic: Presentació d’instància >

RELACIÓ PROVISIONAL D’ASPIRANTS Veure llista provisional >
  Fi termini de reclamacions
COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL I RELACIÓ DEFINITIVA D’ASPIRANTS Veure composició >

Veure relació definitiva >

EDICTE RELACIÓ DEFINITIVA >

DATES D’EXAMEN DIA HORA LLOC
  Exercici 1
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
SOLUCIONS ALS QÜESTIONARIS
QUALIFICACIONS
  Exercici 1 
  Exercici 2
  Exercici 3
  Exercici 4
  Exercici 5
  Concurs de mèrits
QUALIFICACIÓ FINAL
OBSERVACIONS