Abeurador de Leguei

Abeurador amb pou i piletes excavades en la roca en la colada del Puntal del Buho al Tabaià. Per la zona transiten altres quatre vies pecuàries (colada de Matola o de Santa Teresa, colada de Monfort a Santa Pola, sendera del Cid i colada del Fondó al Tabaià), per la qual cosa és de suposar que el lloc fora un lloc de confluència d’aquestes.