Aqüeducte del barranc del Grifo

Aqüeducte d’uns 25 m de longitud del branc de Carrell Fora de la Séquia Major del Pantà sobre el barranc del Grifo. Consta de cinc arcs de mig punt rebaixats, tres d’ells pràcticament encegats, que reposen en estreps amb tallamars. Tot el conjunt està realitzat en mamposteria ordinària amb morter de calç i amb arrebossat posterior de to vermellós encara apreciable. El caixer original ha sigut substituït per canonada de formigó. No s’ha pogut fixar la seua època de construcció, encara que no es troben referències d’aquest aqüeducte en les descripcions que, sobre la Séquia Major, ens han arribat de l’Edat Mitjana, per la qual cosa segurament podria tractar-se d’una obra posterior, potser de principis o mitjans de l’Edat Moderna, entre els segles XV-XVII.