Aljub del barranc del Pouet

Aquest aljub excavat en roca al barranc del Pouet, segurament va ser usat pels treballadors de les pedreres pròximes. Per al seu ompliment, captava aigües de la capçalera de l’esmentat barranc.