Aqüeducte i canalització del barranc del Grifo

Canalització de conducció d’aigües del barranc del Grifo (o de la Regalissia) fins a la finca “El Leguei”, al sud de Serra Grossa. El canal de captació naixia en el punt d’encreuament amb el barranc del camí de Monfort a Salades, aprofitant un talús natural en la zona. La canalització es nodria en diferents punts de l’aigua de vessament de l’extrem sud-oriental de la Serra Grossa. L’aqüeducte que creua el camí de Monfort a Santa Pola formava part d’aquesta canalització, encara que és una obra posterior realitzada a mitjan segle passat per a portar aigua al marge dret del barranc del Grifo. Aquest aqüeducte consta de dos trams: el primer, de 16 m. de longitud, està format per tres arcs; el segon tram, de 14.7 m. i amb un angle de 132° respecte al primer, és un mur de mamposteria que presumiblement finalitzava en sifó per a creuar el barranc.