Mina del barranc de Sant Antoni

Mina d’aigua d’uns 700 m. al barranc de Sant Antoni, amb almenys huit lluernes conegudes sobre el marge dret d’aquest. Una mina d’aigua o qanat és una infraestructura hidrogeològica per a la captació d’una capa d’aigua subterrània, la seua succió cap a l’exterior i conducció per una o diverses galeries de drenatge lleugerament inclinades i dotades de pous verticals d’accés i ventilació, les lluernes. Per a les poblacions de les regions àrides o semiàrides, un qanat constitueix encara una font constant i estable d’aigua, independentment de l’estació, i permet, per exemple, la irrigació de cultius agrícoles. En el cas d’aquesta mina, la mateixa acabava irrigant terrenys pròxims a la urbanització de Bonavista, en la confluència dels barrancs de Sant Antoni i Santa Maria.