Presa del barranc del Grifo

Presa de planta circular de més de quatre metres d’altura, amb una considerable secció escalonada i forts estreps laterals de suport. Construïda a força de mamposteria, amb argamassa de calç i recobriment exterior de cadirat perfectament treballat. Cobreix tot el llit de costat a costat, i la seua funció no era la de desviar aigua per al reg, sinó la retenció de les aigües juntament amb els materials solts que arrossegaven, per generar una extensió cultivable amb un sòl d’excel·lents característiques. Uns metres més a baix es pot observar una construcció similar, d’un metre i mig aproximadament d’altura i construïda també en mamposteria carejada. Encara que s’ha apuntat la possibilitat que aquesta puga ser un assut, sembla que la seua funció haguera pogut ser també la de contenció del terreny.

A pocs metres de la presa, en el marge dret del barranc i al costat de la sendera del Molí Nou , es troba un llentiscle de gran port. Les branques de l’exemplar pengen al talús del barranc.