Toll del barranc del Grifo

Tram de barranc amb diversos tolls o marmites de gegants, concavitats quasi circulars formades en rius i barrancs. Aquestes s’originen quan alguns fragments de roques dures són arrossegats pel corrent i cauen en algun buit del fons del llit. Aquests fragments giren impulsats per l’acció de les aigües, i aprofundixen i arredonixen aquest buit. La duresa dels fragments ha de ser similar o major que la de la roca en la qual es forma la concavitat, encara que moltes vegades es tracta de fragments de la mateixa roca. En aquest cas, els tolls s’han format sobre calcàries zoogèniques del miocé. S’observen en la roca exemplars fòssils d’equinoderms (clypeaster) o mol·luscos (ostrea), entre uns altres.