Altabix – La Llotja

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri pertany al districte 1, i comprén les seccions censals 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14, els límits de les quals van des de la plaça de Benidorm per l’avinguda d’Alacant fins a la cantonada amb carrer Confrides al sud i carrers Fra Pere Balaguer i Jaime Pomares Javaloyes a l’est. Pel nord limita amb part del campus de la Universitat Miguel Hernández i per l’oest amb el camí de la Bassa dels Moros.

DESCRIPCIÓ

El barri d’Altabix – La Llotja és un eixample de la ciutat cap a l’est del barri antic, passats els horts que l’envolten, i se situa en la part nord de l’antiga carretera d’Alacant hui avinguda del mateix nom. La seua denominació correspon al de la pedania on estaven situats els terrenys en els quals es va construir així com a l’edifici de la Llotja de fruites i verdures que va ser el primer a realitzar-se (1941), i que hui és un centre administratiu i cultural. El barri té un perímetre quadrangular amb illes geomètriques i edificació compacta. Manté l’aire popular de quan va ser ocupat per persones immigrants d’Andalusia, Castella-la Manxa i Múrcia, al costat de gent il·licitana treballadora d’una incipient indústria del calçat que també va situar fàbriques i tallers en aquesta zona d’expansió del municipi. La part més al nord i a l’est és de més recent construcció.Els llocs més assenyalats són el complex de l’esmentada Llotja, el Jardí de les Cultures i com a espai de tradicional sociabilització la plaça d’Altabix (anteriorment del Comte Casa Rojas). Al nord del barri se situa el campus de la Universitat Miguel Hernández d’Elx.

HISTÒRIA

El barri de la Llotja se situa a l’est d’Altabix, i correspon a la part més antiga. Al principi anomenat barri del Nou Hort de la Creu va canviar el seu nom després de la construcció de la Llotja de les fruites i verdures del qual va prendre la seua denominació. Aquest últim topònim ha sigut substituït amb el pas del temps pel nom de la partida on va sorgir el nou barri que va començar a construir-se l’any 1935 amb una trama ortogonal que segueix el traçat urbà de la carretera d’Alacant. Va ser concebut com a “ciutat satèl·lit” dedicat a les famílies que van anar arribant a la ciutat, atretes, sobretot, per la florent indústria del calçat. Allí es va instal·lar un dels majors exemples d’aquest auge empresarial, la fàbrica Samper que va passar posteriorment a dir-se Uniroyal quan va ser adquirida per la multinacional nord-americana. Va ser tot un símbol del sector del calçat en els anys 50 i fins al moment de la suspensió de pagaments (1985), quan comptava amb 631 empleats i era la tercera empresa de calçat més important d’Espanya.

En els anys quaranta és quan es comença a consolidar el barri amb la construcció de l’edifici de la Llotja de fruites i verdures (1942), al costat de la carretera d’Alacant, amb la finalitat de traslladar el mercat tradicional de la plaça d’Espanya cap a aquesta zona d’Elx després de l’ocupació d’aquesta per l’església del Cor de Jesús. El trasllat de la caserna de la Guàrdia Civil en 1947, situat anteriorment en el barri de “Pataes”, inicia la consolidació de la urbanització d’un nou barri a l’est de la Vila encara que no serà fins als anys 60 que es vaja reblint.

Hui el que va ser la Llotja de les fruites i verdures ha sigut transformada en un complex on coexisteixen oficines administratives, centre cultural i una plaça, la Llotja (2008). Mentre que la caserna de la Guàrdia Civil va ser derrocada en 2009 per a inaugurar-se, un any després, la plaça Jardí de les Cultures.

Un altre edifici desaparegut que va caracteritzar el barri va ser el Camp de futbol d’Altabix que s’emplaçava entre l’avinguda d’Alacant amb carrer Jaime Pomares Javaloyes i l’hort de la Cuerna. Es va inaugurar el 17 d’octubre de 1926 amb un partit amistós entre l’Elx CF i el Llevant Futbol Club que va acabar amb empat a 2 gols. Va ser derrocat en 1981 per a l’edificació d’habitatges.

El barri Altabix-La Llotja ha acabat d’edificar-se completament en els anys 80 amb la construcció en el seu perímetre de grans edificis o grups d’habitatges com el front de la plaça de Benidorm i la Llotja. Al nord del barri es troba part del campus de la Universitat Miguel Hernández d’Elx creada per la Generalitat en 1996 i que encara està completant-se.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 10.322
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -6.9
Percentatge de dones 50,7
Percentatge d’homes 49,3
Edat mitjana 42,8
Percentatge de població de més de 64 anys 17,9
Percentatge de població estrangera 8,6
Densitat de població (hab/ha) 77,8
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,5
Total llars 4.075
Mitjana de persones per llar 2,8
Percentatge de llars unipersonals 21,5
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 53,1
Percentatge de població ocupada 31,1
Percentatge de població aturada 23,5
Percentatge de població inactiva 45,5