Camí dels Magros

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri de Camí dels Magros es troba a l’est de Carrús, en la part nord del plànol de la ciutat. Pertany al districte 3, seccions censals 2, 3, 4, 24, 26, 29 i 30. Els seus límits són l’avinguda de la Llibertat pel sud, els carrers Clara Campoamor i Victoria Kent per l’est, Manuel Vicente Pastor, camí dels Magros i José Romero López per l’oest i Vicente Villar Palasí pel nord.

DESCRIPCIÓ

El barri de Camí dels Magres va ser el primer a construir-se en Carrús, la zona més populosa d’Elx. De les primeres casetes de planta baixa dels anys 50 del segle XX ja no queda res més que algun cas testimonial. El barri és un conglomerat d’edificis, la major part d’ells d’entre 5 i 8 plantes construïts en al·luvió als anys 70 per a acollir als treballadors immigrants atrets per l’ocupació en la indústria de calçat i la construcció. Aquesta és una zona amb molts comerços sobretot al carrer principal que li dona nom al barri i en les dues vies més emblemàtiques que el limiten pel sud, l’avinguda de la Llibertat i el carrer Clara Campoamor. Al barri es troba la parròquia de Sant Francesc d’Assís on se celebren les festes veïnals.

HISTÒRIA

Cami dels Magros Casablanca años 60 cpi

Vista aèria c/ Camí dels Magros

Carrús, “a l’altre costat de la via” del tren, va començar a ocupar-se als anys 30 per la part del camí dels Magros sense cap mena de planejament. En la primera meitat dels 50 les construccions ja apareixen ordenades per carrers, l’eix viari principal dels quals era el carrer Camí dels Magros, que era l’antic camí cap al pantà que passava pel molí de la família crevillentina Magro, d’ací el nom del camí i del barri. Els habitatges eren de planta baixa o planta baixa i pis amb pati interior, més semblants a l’habitatge rural, dels quals queden només unes poques com el grup de 50 cases que formen una única illa entre els carrers José Romero López i Camí del Magros. Als anys 60 i 70 es construeix a ritmes vertiginosos davant la necessitat de donar allotjament a les famílies arribades d’altres llocs d’Espanya com Andalusia, Castella-la Manxa, Múrcia o d’altres poblacions de la província d’Alacant i també de les il·licitanes, el número de les quals anava creixent de forma accelerada. Als 80 el barri estava ja totalment acabat encara que quedaven algunes casetes de les originals que amb el temps han sigut derrocades per a alçar edificis en altura com en la resta de la zona, els edificis tenen una mitjana de 5 a 8 altures, molts sense ascensor i d’escassa qualitat, i de xicoteta grandària. Totes aquestes circumstàncies van crear un ambient de convivència al barri, i en general a Carrús, que li ha imprés caràcter.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 8.016
Percentaje de variació de la població 2008-2018 -12,3
Percentatge de dones 50,7
Percentatge d’homes 49,3
Edat mitjana 43,5
Percentatge de població amb més de 64 anys 20,1
Percentatge de població estrangera 16,2
Densitat de població (hab/ha) 445,6
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,3
Total llars 3.010
Mitjana de persones per llar 2,6
Percentatge de llars unipersonals 22,1
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 72,2
Percentatge de població ocupada 25,3
Percentatge de població aturada 26,9
Percentatge de població inactiva 47,8