Carrús Oest

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri de Carrús Oest pertany al districte 4, i comprén les seccions censals 4, 5, 6, 7, 18, 20 i 21. Se situa al costat occidental de Carrús, concretament al sud del districte. Els seus límits configuren un quadrat conformat per l’avinguda de la Llibertat al sud, el carrer Joaquín Martínez Maciá a l’oest, el carrer Vicente Fuentes Sansano al nord i el carrer Monserrate Guilabert Valero a l’est, limítrof amb el barri de l’Algeps–Sagrada Família.

DESCRIPCIÓ

Barri eminentment residencial, és la part més nova de Carrús després de l’última expansió de Corts Valencianes. Té una trama urbana molt homogènia en quadrícula amb blocs de cases amb una altura mitjana de 6 plantes encara que la part que dona a l’avinguda de la Llibertat poden tindre alguna més. La seua densitat de població és la més alta d’Elx perquè només hi ha dues zones verdes, la plaça de l’Aparadora és la més gran i emblemàtica i la de València. Comparteix amb la resta de Carrús la característica de ser una població treballadora però més jove i amb un alt percentatge de nascuts en el municipi.

HISTÒRIA

Avd Libertad años80 cpi

Avinguda de la Llibertat, anys 80

Al barri de Carrús Oest fins als anys 60 només hi havia algunes casetes disperses, ja que aquesta va ser l’última zona de Carrús a urbanitzar-se en el segle XX. L’ocupació, ja en els anys 70 va ser d’est a oest, és a dir, des de la plaça de Madrid cap al Cementeri. Un dels edificis primers a alçar-se va ser la nau de fustes de l’avinguda de la Llibertat. La majoria dels habitatges són dels anys 70 i de finals dels 90 fins i tot de principi del segle XX, moment en el qual el barri va acabar de completar-se.

La plaça de l’Aparadora, centre de referència del barri, es va inaugurar en 2013 encara que ja des de 1995 existia la zona enjardinada que rep el nom de Lucrecia Pérez. Hui és el lloc des d’on parteixen les manifestacions del Dia de la Dona.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 9.764
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -4,6
Percentatge de dones 50,6
Percentatge d’homes 49,4
Edat mitjana 41,2
Percentatge de població amb més de 64 anys 13,8
Percentatge de població estrangera 7,3
Densitat de població (hab/ha) 479,0
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,6
Total llars 3.850
Mitjana de persones per llar 2,8
Percentatge de llars unipersonals 17,4
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 44,5
Percentatge de població ocupada 31,5
Percentatge de població aturada 26,0
Percentatge de població inactiva 42,5