Casablanca – La Rata

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

Els barris de Casablanca i la Rata se situen al costat del marge dret del riu Vinalopó, en Carrús, en la part nord de la ciutat. Pertany al districte 3 seccions censals 1 i 27. Els seus límits són l’avinguda Alcalde Vicente pel sud, els carrers Clara Campoamor i Victoria Kent per l’oest, pel nord carrer Piaña i per l’est el vessant del riu Vinalopó que enfronta el palmerar històric de la ciutat.

DESCRIPCIÓ

El barri té tres zones diferenciades: la Rata, Casablanca i Patilla. La Rata i Casablanca són dos grups d’habitatges protegits construïts entre els anys 50 i 60 del segle passat per a atendre la demanda de la classe obrera, en la seua majoria immigrants, que van vindre a Elx atrets per l’oferta de treball a les fàbriques de calçat o en la construcció. Patilla és un grup de cases d’autoconstrucció, alçades en els anys 50, de la classe més humil que no va tindre accés a una altra mena d’allotjament. A més també hi ha altres grups en altura d’època més recent (anys 80-90) que van acabar de completar el barri, que és quasi completament d’ús residencial. Enclavat al costat del riu Vinalopó ofereix unes vistes privilegiades del palmerar històric al qual està connectat per la Vall Trenada. En la seua part oest és recorregut per una de les principals vies urbanes que uneixen el centre amb el polígon industrial de Carrús. El poliesportiu municipal de Carrús es troba al final del barri.

HISTÒRIA

casablanca 1970

Vista aèria del barri de Casablanca, anys 60

Fins a meitat dels anys 40 del segle XX no hi havia en Carrús més que unes quantes cases de cultiu. Als 50 ja es pot observar, en les fotografies aèries, la zona urbanitzada que començava a edificar-se per la part est, al camí dels Magres. El grup d’habitatges de la Rata és de finals dels 50, es van construir 18 blocs oberts de quatre altures amb un total de 300 habitatges protegits d’escasses dimensions per a acollir les famílies de treballadors del calçat i la construcció, sectors econòmics en ple apogeu durant aquests anys a Elx; la majoria d’ells procedents d’Andalusia. El barri es diu com la finca agrícola sobre el qual va ser edificat que es trobava situada a la vora del Vinalopó i la casa del qual estava en el que hui és el Jardí Francisco Fernández Ordoñez. Més tard el barri va rebre el nom de l’alcalde il·licità Porfirio Pascual.

Casablanca està conformat per 8 blocs oberts en paral·lel amb 5 altures i aproximadament 260 habitatges d’uns 65 m2, alguna de les quals reconvertida en local. Se situa al nord del grup de la Rata, del qual guarda moltes similituds encara que es va construir deu anys després, en 1965 segons el Cadastre. El seu nom prové de l’alqueria de la Casa Blanca que allí va existir amb anterioritat. D’aquesta època també és el col·legi Casablanca que se situa entre el vessant del riu i el grup d’habitatges. Pegat a aquest hi ha un col·legi públic més, l’Ausiàs March, aquest dels anys 90.

El barri de Patilla està format per un centenar de cases de planta baixa de xicotetes dimensions provinents de l’autoconstrucción dels anys 50 de les famílies més humils. El seu nom es deu al propietari del terreny que el va parcel·lar i va vendre, “l’oncle Patilla”. En aquella època aquest era el lloc de major concentració de barraquisme o infrahabitatge però un bon número d’aquestes, les més pròximes al vessant del riu Vinalopó, van ser derrocades entre finals dels 80 i principis dels 90.

Enfront de Patilla hi ha també un altre grup de tres blocs d’edificis de 5 plantes de més d’un centenar d’habitatges amb locals en els baixos i de dimensions que ronden els 100 m2 que són de 1979/80. Entre Casablanca i la Rata se situen els últims edificis construïts en aquest barri, entre finals dels 80 i principis de la dècada dels 90.

El barri compta amb tres jardins, el de Francisco Fernández Ordoñez, el de Flora i el de Victoria Kent a més d’un espai obert amb arbratge i jocs infantils al centre de la Rata i accessos a la Vall Trenada del riu Vinalopó que comunica els dos costats de la ciutat.

El barri també abasta el Poliesportiu de Carrús, inaugurat en 1995 és un dels més importants de la ciutat, i a l’IES Montserrat Roig que va obrir les seues portes en el curs 1986/87 encara que les obres de construcció van acabar un any després.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 2.263
Percentatge de variació de la població 2008-2018 8,0
Percentatge de dones 48,8
Percentatge d’homes 51,2
Edat mitjana 44,8
Percentatge de població amb més de 64 anys 20,3
Percentatge de població estrangera 15,3
Densitat de població (hab/ha) 81,1
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,1
Total llars 710
Mitjana de persones per llar 2,3
Percentatge de llars unipersonals *
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 93,8
Percentatge de població ocupada 24,6
Percentatge de població aturada 29,1
Percentatge de població inactiva 46,4