Cementeri – Corts Valencianes

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri del Cementeri–Corts Valencianes pertany al districte 4, i comprén la secció censal 19. Se situa al costat més occidental de Carrús. Té dues parts diferenciades, al nord del mateix se situa una nova zona de desenvolupament entre les avingudes Professor Tierno Galván i Corts Valencianes, en el centre i sud es localitza la zona del camí Vell de Crevillent, on es troba el cementeri vell confrontant amb l’avinguda de la Llibertat.

DESCRIPCIÓ

Dues zones molt diferenciades componen el barri. D’una banda, la del cementeri vell la formen cases de planta baixa d’autoconstrucció escampades de manera desordenada que tenen el seu origen entre els anys 50 i 70 quan van arribar els immigrants d’altres llocs del país a la recerca de treball i sense suficients recursos econòmics per a accedir a un habitatge en altres llocs de la ciutat. En la part sud es troba el cementeri vell, d’ací el nom del barri, entre dos centres educatius i un gran parc públic, el jardí de la Memòria.

El barri de les Corts Valencianes és un nou eixample de Carrús Oest encara per acabar. Són grans blocs de cases en altura, alguns amb espais interiors d’esbarjo i esport, edificats a partir de principis de segle XXI. Per tant, els seus residents són en la major part famílies joves. El barri compta amb diverses zones verdes com la plaça de Benejuzar i el jardí dels Drets Humans, on es troba l’ermita de Sant Pasqual Bailón. Al sud, se situen dos col·legis públics i, al nord, el barri limita amb en el polígon industrial de Carrús on hi ha diverses escoles infantils i el poliesportiu del Toscar.

HISTÒRIA

De visita al cementeri, començament del segle XX

Els dos primers edificis del barri del Cementeri-Corts Valencianes van ser, en primer lloc, el cementeri vell que data de 1811 i es va construir davant la prohibició dels enterraments a l’interior de les esglésies i l’ordre de construir “cementeris ventilats extramurs” per a evitar danys a la salut pública. En segon lloc, l’ermita de Sant Pasqual que es va alçar en 1952. Estava situava en la pedania de Carrús a escassos metres d’on es troba l’actual rèplica, al jardí dels Drets Humans, que va ser inaugurada en 2015. Recentment s’ha tornat a reprendre, després d’aproximadament 50 anys, la celebració de la tradicional festivitat de Sant Pasqual Bailón que recorria en processó els carrers del barri del Toscar.

En l’època dels anys 50 van començar a arribar els primers immigrants al barri del Cementeri. Venien d’altres províncies d’Espanya buscant ocupació en la indústria i la construcció. Davant l’escassetat d’habitatges i els pocs recursos econòmics van recórrer a l’autoconstrucció. Carrús va començar a edificar-se d’est a oest deixant la zona del Cementeri vell sense ordenar fins als anys 90, tot i que encara no s’ha escomés la renovació de l’edificació i es mantenen les antigues cases de planta baixa, construïdes entre els anys 50 i 70 del segle XX, en les quals també es van anar instal·lant xicotets magatzems i tallers. Habitatges nous tan sols existeix un grup de 88 promogudes per la Generalitat Valenciana que van ser acabades l’any 2000 estant situades enfront del camí vell de Crevillent. Entre els blocs dels habitatges està la plaça de Granada.

Com Carrús mancava d’espai per a situar equipaments molts d’aquests van ser instal·lats en la perifèria d’aquest. Al costat del cementeri vell es van construir el col·legi Ramón Llull i l’institut Nit de l’Albà. A l’altre costat del cementeri, en 2011, es van acabar les obres d’adequació el jardí de la Memòria una extensa zona verda amb una superfície de 30.000 metres quadrats. Aquesta part del barri es troba molt pròxima a un gran centre comercial que li ha proporcionat visibilitat.

En la part nord està el barri de Corts Valencianes, nom de l’avinguda que l’uneix amb el barri del Toscar, per aquest motiu també és conegut com a Nou Toscar. Es tracta d’un eixample de Carrús cap a l’oest que va començar a edificar-se a principis del segle XXI i en el qual encara queda algun solar per construir. Entre els grans blocs d’edificis en altura hi ha diverses zones verdes entre les quals es troben la plaça de Benejuzar i el jardí dels Drets Humans, inaugurat en 2018. Al sud, els col·legis Vicente Blasco Ibañez i Julio M. López Orozco es van construir amb anterioritat, en els anys 80. Al nord, el barri limita amb en el polígon industrial de Carrús on hi ha tres escoles infantils de finals dels 70 i el poliesportiu del Toscar.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 2.139
Percentatge de variació de la població 2008-2018 64,0
Percentatge de dones 51,3
Percentatge d’homes 48,7
Edat mitjana 35,8
Percentatge de població amb més de 64 anys 11,6
Percentatge de població estrangera 5,8
Densitat de població (hab/ha) 36,6
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà de estudis (rang de 0 a 5) 2,8
Total llars 630
Mitjana de persones per llar 2,3
Percentatge de llars unipersonals *
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 4,0
Percentatge de població ocupada 42,6
Percentatge de població aturada 22,2
Percentatge de població inactiva 35,2