El Toscar

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri del Toscar està situat al nord-oest del nucli urbà d’Elx. Limita amb el polígon industrial de Carrús, el barri de la Sagrada Família i la zones del Cementeri i de Carrús Oest. Pertany al districte 4, seccions censals de la 9 a la 16, compreses entre les avingudes de Novelda i de les Corts Valencianes així com el recorregut que segueixen els carrers Vicente Fuentes Sansano, José Díaz Mora, Emilio Hernández Selva, Pedro Moreno Sastre i Felip Pedrell.

DESCRIPCIÓ

El Toscar forma part dels barris de Carrús Oest i comparteix les mateixes característiques sociològiques. Els seus habitants són famílies treballadores, la major part de les quals vingudes en la primera ona de la immigració des d’altres províncies d’Espanya, sobretot del sud, als anys 60 i 70 del segle XX. Construït en al·luvió durant aquesta època, els primers edificis a construir-se van ser en bloc obert i amb habitatges d’escasses dimensions com la promoció que porta el nom del barri. Encara hui es poden veure unes quantes naus industrials de les quals proliferaven allí fins que es va construir el polígon de Carrús confrontant amb el Toscar. La proximitat d’aquest polígon industrial ha convertit la part nord del barri en una de les zones triades per a residència dels immigrants de procedència asiàtica. El Jardí d’Andalusia és un dels espais públics més concorreguts.

HISTÒRIA

el toscar 1970

El Toscar, anys 70

El barri del Toscar rep el seu nom d’una finca que allí va existir, i que en 1900 va servir com a observatori per a una delegació francesa d’astrònoms que van vindre a observar un eclipsi de sol. Entre altres activitats de la finca El Toscar es trobava la del pasturatge de cabres, que resultava una imatge molt familiar dels anys 60 quan en aquells terrenys, pertanyents a la partida de Carrús, van començar a edificar-se els primers blocs de la promoció del grup del Toscar de la venda de les quals es va encarregar Exclusivas Cruces amb el lema “L’Elx del futur a l’abast hui”. Molt prop de la finca estava l’antiga ermita de Sant Pasqual (1952) des d’on la imatge del sant era treta en processó pel barri.

Les primeres construccions del barri, en els principis de la dècada dels 60, van ser promocions d’habitatges socials com les del grup del Toscar i les del grup de l’Assumpció que se situen a l’avinguda de les Corts Valencianes. Tots dos grups guarden semblances entre si i amb altres promocions en diferents barris d’Elx com són les de Sant Antoni, Casablanca o la Rata, no en va comparteixen algunes el mateix arquitecte. Són blocs oberts amb alguna zona verda entre aquests, habitatges d’escassa grandària i altures entre 4 o 5 plantes. Van albergar les famílies d’immigrants nacionals que van arribar a patolls per a treballar en la indústria i en la construcció fonamentalment. El grup del Toscar consta de 9 blocs dividits en dos grups situats al nord i sud del col·legi públic el Toscar (1971). El grup de l’Assumpció compta amb 10 blocs i també té un col·legi públic al mig, el Jaume I (1971), enfront del qual es poden veure encara un grup de naus industrials de les quals en aquells primers anys del barri constituïen les úniques construccions existents. Ací va estar la famosa empresa de calçat i complements esportius Kelme que es va instal·lar en 1969 al carrer Pedro Moreno Sastre. Encara que tan sols uns anys després, en els 70, es va completar el barri. En la part sud, on quedaven uns buits, hi ha construccions més noves i també dotacions com el Centre de Salut, dels anys 90, i el Jardí d’Andalusia lloc de trobada i d’esbarjo del barri. Com també ho és el jardí de la Pau i el Jardí d’Asp, aquest últim en la part nord.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 10.119
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -3,9
Percentatge de dones 50,3
Percentatge d’homes 49,7
Edat mitjana 41,9
Percentatge de població amb més de 64 anys 16,3
Percentatge de població estrangera 9,2
Densitat de població (hab/ha) 426,4
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,3
Total llars 3.950
Mitjana de persones per llar 2,8
Percentatge de llars unipersonals 17,7
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 72,8
Percentatge de població ocupada 33,2
Percentatge de població aturada 26,2
Percentatge de població inactiva 40,6