Jesuitines – Ripoll

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri pertany al districte 2, i comprén les seccions censals 3, 4 i 23, els límits de les quals van des de l’avinguda Joan Carles I pel nord, l’avinguda de Santa Pola a l’est, els carrers Mangraner, Avet, Porta de la Morera, Beniardà, camí de l’Almàssera, carrer Curtidors en la seua part sud i a l’est el carrer Almòrida, plaça de la Constitució i carrer Pont dels Ortissos fins a la confluència amb l’inici de l’avinguda Joan Carles I.

DESCRIPCIÓ

El barri està enclavat en el centre del nucli urbà d’Elx i del palmerar Patrimoni de la Humanitat atés que la seua urbanització es va realitzar sobre els terrenys d’horts de palmeres. La zona nord-oest és coneguda amb el nom d’un col·legi religiós situat entre horts, Jesuitines, i està formada per tres antics barris, del Carme, de Sant Miquel i de les Pataes, hui completament renovats. Al sud està la zona de Ripoll, que rep aquest nom per la fàbrica de calçat que allí va existir. És un conjunt de grans blocs oberts d’habitatges on també es troba el Centre de Congressos Ciutat d’Elx. Als horts de palmeres, algun dels quals formen part de la ruta turística del palmerar, hi ha xalets i una gran varietat d’equipaments com centres educatius, l’Hotel Huerto del Cura i el Jardí de l’Hort del Cura, el Museu del Palmerar, la caserna de la Guàrdia Civil o la Comissaria de la Policia Nacional.

HISTÒRIA

Ripoll cpi

Fàbrica de Ripoll

A finals del segle XIX es van construir, com a extensió del nucli urbà cap a l’est i en el que eren horts de palmeres, els barris del Carme, de Sant Miquel i de les Pataes; el carrer Daoiz separava de nord a sud els dos primers barris amb l’últim. Eren cases de planta baixa o planta baixa i pis, semblants a les cases de camp, amb entrades per als carros i pati posterior amb arbres. A principis dels anys 70 del passat segle aquestes cases van desaparéixer per a deixar pas a edificis de quatre a sis plantes. En ple barri de les Pataes, al carrer Beethoven estava l’antiga Casa de la Guàrdia Civil (inaugurada en 1926), un edifici singular amb jardí interior que a la fi dels 80 estava ocupat per gent humil. L’edifici va ser derrocat i es va construir l’actual d’ús residencial imitant alguna de les característiques de l’anterior caserna.

Al nord del barri de les Pataes estava l’Hort del Xipreret sobre el qual es van edificar (1972) tres grans blocs de cases. Confrontant a aquesta promoció està el col·legi Santa Maria-Jesuitines, en l’avinguda Joan Carles I, que va ser construït en els anys 50 a l’hort de la Barrera propietat de la Comtessa de Luna.

Una altra de les grans promocions d’habitatges dels anys 70 en blocs oberts és la de l’hort de Ripoll que rep el nom d’una de les fàbriques de calçat més importants que van existir a Elx. Sobre el sòl que ocupava l’antiga fàbrica es van construir 7 blocs d’edificis d’habitatges de 10 plantes cadascuna. Un article en premsa de l’any 1973 subtitulava “590 habitatges de classe mitjana en zona residencial pròxima a la Glorieta”.

L’antiga fàbrica de calçat de Ripoll Hermanos va ser construïda a finals del segle XIX (1897) en l’època de l’auge de l’espardenya i va tancar en 1970. Ocupava uns 25 mil metres quadrats i va arribar a tindre uns 900 treballadors, comptant amb impremta i barberia pròpies.

Més recent és la urbanització Porta de la Morera (1999), confrontant a Ripoll, on s’alcen quatre torres en bloc obert i on l’Ajuntament va construir el Centre de Congressos i un parc, sobre el que anteriorment era l’hort de Porta de la Morera. Seguint el carrer del mateix nom es troba el Museu del Palmerar situat a la casa de l’hort de Sant Plàcid, casa tradicional del segle XIX amb dos edificis units per un pont de fusta cobert. Al mateix carrer, el Jardí Hort del Cura, declarat Jardí Artístic Nacional, deu el seu nom al capellà José Castaño que va ser el seu propietari fins a 1918. Una mica més lluny es troba l’Hort del Gat que té un palauet construït en els anys 60 per Antonio Pascual Ferrández que va cursar estudis de Dret, Medicina i Filosofia i Lletres. Destacat home de la cultura, va promoure pel món el Misteri, la Dama i el Palmerar d’Elx i a la seua mort, en 1986, va donar a la ciutat l’hort i la casa per a dedicar-lo a finalitats culturals i científiques.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 3.677
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -11,2
Percentatge de dones 54,7
Percentatge d’homes 45,3
Edat mitjana 43,8
Percentatge de població de més de 64 anys 20,6
Percentatge de població estrangera 6,1
Densitat de població (hab/ha) 56,0
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 3,0
Total llars 1.440
Mitjana de persones per llar 2,6
Percentatge de llars unipersonals 27,8
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 50,3
Percentatge de població ocupada 36,0
Percentatge de població aturada 16,6
Percentatge de població inactiva 47,4