La Torre

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri de la Torre pertany al districte 6 i comprén les seccions censals 4, 5, 10, 18 i 19. Limita pel nord amb el carrer Antonio Machado, per l’oest amb els carrers Concepción Arenal i Torres Quevedo, pel sud amb el carrer Fra Jaume Torres i per l’est amb Conrado del Campo. La Torre forma part dels barris del Pla Sud, sector urbà en el marge dret del llit del riu Vinalopó que creua la ciutat de nord a sud.

DESCRIPCIÓ

El barri de la Torre és eminentment residencial. Forma part de l’eixample del Pla a ponent de la ciutat, en el marge dret del riu Vinalopó. Situat entre els barris de plaça de Crevillent i Sant Josep, presenta una alta densitat de població que està formada per classe treballadora. Té en els seus límits tres vies de comunicació essencials com són els carrers Antonio Machado i Pere Joan Perpinyà com a eixides cap a la ciutat veïna de Crevillent i a l’autovia de Múrcia, així com el carrer Conrado del Campo, tradicional camí cap a les partides rurals del sud i a Oriola. En aquestes es concentra l’activitat comercial i d’oci. El nom del barri prové dels terrenys on està situat, el Bancal de la Torre, lloc en el qual es trobava la desapareguda Torre de Siuri o Torre del Pla. En el seu record està el carrer homònim que creua el barri d’est a oest.

elche_margen_derecho_sur_el pla 1955

Vista general del sur del Pla en 1955. Barri La Torre a l’esquerra de la imatge

HISTÒRIA

La primera construcció que va existir en els terrenys d’aquesta zona del Pla va ser una mansió amb torre inclosa coneguda amb el nom de Torre de Siuri o del Marqués de Carrús. Estava situada en una parcel·la que confinava amb l’actual carrer La Torre d’ací el seu nom i també el del barri. No se sap amb certesa la data de la seua construcció però ja n’hi ha notícies en documents del segle XVII. Pel que sembla va ser residència de la família del Bisbe Siuri que havia emparentat amb el Marqués de Carrús. La Torre de Siuri al costat de la Caserna de Cavalleria, el Convent de Sant Josep i l’Asil formaven part del patrimoni arquitectònic més rellevant d’Elx en el marge dret del Vinalopó. Els dos primers van ser derrocats en els anys dels 50 del segle XX per a fer blocs de cases.

Però no serà fins als anys 30 i 40 quan comence la urbanització del barri de la Torre amb l’aparició d’algunes casetes de planta baixa en la seua part més pròxima al barri de Sant Josep encara que la major part dels actuals edificis procedeixen del boom immobiliari il·licità dels anys 60 i 70. Hui encara queden algunes d’aquelles cases de planta baixa dels anys 40 repartides pel barri sobretot en els últims trams dels carrers Hilarión Eslava i Conrado del Campo. Però a poc a poc s’han substituït per nous edificis, pel que el barri està immers en un degoteig de renovacions. L’absència total de planificació de zones verdes i espais públics ha conformat un barri de caire netament residencial.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 5.378
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -4,1
Percentatge de dones 50,9
Percentatge d’homes 49,1
Edat mitjana 42,2
Percentatge de població amb més de 64 anys 18,3
Percentatge de població estrangera 11,1
Densitat de població (hab/ha) 414,8
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà de estudis (rang de 0 a 5) 2,6
Total llars 2.160
Mitjana de persones per llar 2,7
Percentatge de llars unipersonals 18,3
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 75,1
Percentatge de població ocupada 26,1
Percentatge de població aturada 27,8
Percentatge de població inactiva 46,1