Pla Oest

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri del Pla Oest pertany al districte 5 i comprén les seccions censals 18, 22, 23, 24, 25 i 26. Se situa a l’oest de la ciutat en l’eixida cap a Crevillent. Els seus límits són l’avinguda de la Llibertat al nord-oest, en concret amb la zona del Cementeri Vell, els carrers Reina Victòria i Poeta Miguel Hernández al nord, el carrer Concepción Arenal a l’est i Antonio Machado al sud.

DESCRIPCIÓ

El Pla Oest és l’ampliació oriental del barri del Pla, es va construir entre 1958 i 1970 encara que la major part de les primeres edificacions han sigut renovades. En l’eix del carrer Antonio Machado encara es poden veure les naus de les puixants fàbriques de calçat d’aquesta època. El creuen aquesta i altres vies principals per a la mobilitat urbana com a Reina Victòria, Poeta Miguel Hernández, Capità Antoni Mena i l’avinguda de la Llibertat, amb la consegüent activitat comercial i de serveis en general. Encara que és un barri tranquil de classe treballadora que acull un bon nombre de persones d’altres nacionalitats. El seu centre de convivència és el Jardí 9 d’Octubre.

HISTÒRIA

Camino antiguo cementerio anos40

Vista aèria de l’antic camí del Cementeri Vell, anys 40

A meitat dels anys 40 en aquesta part d’Elx només hi havia alguna caseta enmig del camp. L’actual carrer Doctor Sapena era el camí al Cementeri Vell que partia des de l’antiga Caserna de Cavalleria i es desviava del camí de Crevillent cap al cementeri. A mitjan dels anys 50 una vegada reblit l’eixample del Pla entorn de la Caserna apareixen les primeres casetes de planta baixa amb pati interior típiques d’aquesta època sobretot en l’eix de l’actual carrer Marià Benlliure. En el camí al cementeri ja estava la fàbrica de marbres per a làpides funeràries Marbres Giner que encara persisteix. Els anys 60 i 70 seran, com a la resta de la ciutat, d’un ritme de construcció accelerat responent a les necessitats d’habitació dels treballadors i les seues famílies, tant autòctons com immigrants, emprats a les fàbriques de calçat que en aquest barri es van anar instal·lant en la part oest més pròxima al nus de carreteres d’eixida cap a Madrid, Múrcia i Alacant, en l’actual carrer Antonio Machado que estava cridat a ser l’eix industrial d’Elx ara reconvertit en residencial. A principis dels 80 es va situar allí la marca de calçat Kios, en les instal·lacions del qual també va estar la famosa fàbrica Reebok Spain SA la propietària del qual, Adidas, va decidir traslladar-la a Saragossa en 2009, després de més de 20 anys a Elx. La nau encara continua en peu però sense ús. No obstant això, algunes altres s’han reconvertit en altres tipus de negocis mentre que les altres van ser derrocades i en els solars resultants es van edificar grans blocs de cases que ocupen illes senceres. En una d’aquestes es va construir el Centre de Salut de Doctor Sapena.

El grup d’habitatges més antic del barri és una modesta promoció d’un centenar d’habitatges protegits en dues plantes i de xicotetes dimensions; construït en els anys 50 del passat segle, se situa enfront de la marbreria i pròxim al jardí 9 d’Octubre. Aquesta zona verda és l’única que posseeix el barri perquè a pesar que es va projectar un jardí entre els carrers Reina Victòria i Poeta Miguel Hernández, al final va acabar construint-se en la parcel·la l’actual col·legi Verge de l’Assumpció, les obres del qual van acabar en 1962. Va ser, per tant, un dels primers grups escolars de la ciutat al costat de les Escoles Graduades (col·legi Miguel d’Unamuno) i el grup de Ferrández Cruz.

La parròquia del barri està dedicada al patró d’Elx, Sant Agatàngel, inaugurada en 1969 pel bisbe Pau Barrachina en una antiga nau. En 1981 es va produir el trasllat a l’emplaçament actual en els baixos un edifici d’habitatges. Al seu voltant se celebren al febrer uns animats festejos en honor al sant patró que d’allí ix en processó fins a la basílica de Santa Maria, en el centre de la ciutat.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 8.494
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -9,1
Percentatge de dones 49,9
Percentatge d’homes 50,1
Edat mitjana 42,1
Percentatge de població amb més de 64 anys 17,0
Percentatge de població estrangera 15,7
Densitat de població (hab/ha) 393,0
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,4
Total llars 3.200
Mitjana de persones per llar 2,8
Percentatge de llars unipersonals 21,9
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 71,5
Percentatge de població ocupada 27,1
Percentatge de població aturada 25,9
Percentatge de població inactiva 47,0