Plaça 1r de Maig

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri de Plaça 1r de Maig es troba a Carrús, la part nord-oest d’Elx, entre l’avinguda de Novelda, el barri de Plaça de Barcelona, Camí dels Magres i molt pròxim al polígon industrial de Carrús. Pertany al districte 3, seccions censals 13, 14, 15, 16, 21, 25 i 31, compreses entre l’avinguda de Novelda per l’oest, el carrer Carlos Antón Pastor pel nord, al sud els carrers Esperidión Porta Requesén i Arturo Salvetti Pardo i a l’est els carrers victòria Kent seguint per Vicente Villar Palasí, Manuel Vicente Pastor, Manuel Ruíz Magro i José Romero López.

DESCRIPCIÓ

Plaça 1r de Maig és un barri amb moltes similituds al de Plaça de Barcelona perquè és una extensió d’aquest cap al nord, per tant va tardar uns pocs anys més a començar i a acabar de construir-se encara que hi conviuen edificis de 5 o 6 altures dels anys 70 i 80, i fins i tot més recents, amb un bon nombre de cases de planta baixa o de dues plantes molts de les quals són de protecció oficial construïts als anys 60. També es poden veure als seus carrers alguns magatzems o fàbriques. Barri populós de classe obrera, en un primer moment d’immigrants nacionals i en els últims anys d’immigrants estrangers. El seu centre neuràlgic és la plaça 1r de Maig que li dona nom al barri i resumeix el caràcter reivindicatiu que sempre ha tingut Carrús. Un altre espai de convivència és la plaça Pilar Miró.

HISTÒRIA

Actuals carrer Diagonal i plaça Pedro Zerolo, als anys 70

 

A meitat dels anys 50 no havia construït pràcticament res al barri del 1r de Maig, només algunes casetes i la fàbrica de materials de construcció Ceràmica L’Assumpció (1955) que va romandre oberta fins als anys 70 i part del solar de la qual és hui la plaça de Pilar Miró. El barri va ser construït en una curta etapa temporal, entre els anys 60 i 80 del segle XX, oferint una imatge homogènia quant al seu disseny arquitectònic perquè són, majoritàriament, edificis de 4 i 5 plantes de dimensions reduïdes que van ser habitats per gent immigrant que arribava del sud i centre d’Espanya per a treballar en la puixant indústria del calçat i en la construcció. Però hi ha també algunes cases de planta baixa i dues plantes dels anys 60 igual que altres més recents i de major altura com són els edificis de fins a 7 plantes al costat de les vies més importants com l’avinguda de Novelda o la Diagonal. Tampoc és estrany trobar encara alguna fàbrica o magatzem, algunes reconvertides com les que ocupen la mesquita Mosquée i la parròquia del Bon Pastor. Al barri abunden els habitatges protegits com el grup Sant Agatàngel (1961) de l’Obra Sindical de la Llar amb 84 habitatges o les promocions del Patronat Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament d’Elx, que són el grup dels 296 habitatges, la primera de les actuacions d’aquest organisme. Es van començar a construir en 1976 i es van entregar en 1980 i abasten una illa sencera entre els carrers José Gómez Mompeán i Professor Francisco Tomás i Valiente. Una mica més tard i enfront dels 296 habitatges es va edificar el grup dels 88 habitatges (1985), en l’avinguda Ausiàs March, que consta de dos blocs de 4 altures.

La plaça 1r de Maig, que dona nom al barri, era un solar rectangular que es va repoblar durant el mandat de l’Alcalde Vicente Quiles (1966/1979) amb palmeres provinents de l’hort de Vizcarra, en convertir aquest en polígon industrial. L’última remodelació de la plaça, en 2010, la va transformar per complet reordenant la zona verda i dotant-la d’espais per a usos socials i recreatius.

En els primers anys del segle XX al barri van anar arribant immigrants d’altres països i ara és el segon, després del barri de Plaça de Barcelona, amb major percentatge de persones d’origen estranger.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 8.865
Percentatge de variació de la població 2008-2018 0,5
Percentatge de dones 48,8
Percentatge d’homes 51,2
Edat mitjana 40,9
Percentatge de població amb més de 64 anys 15,3
Percentatge de població estrangera 19,4
Densitat de població (hab/ha) 398,1
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,5
Total llars 2.815
Mitjana de persones per llar 2,7
Percentatge de llars unipersonals 20,1
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 58,8
Percentatge de població ocupada 28,1
Percentatge de població aturada 27,3
Percentatge de població inactiva 44,6