Plaça de Castella

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

El barri pertany al districte 1, i comprén les seccions censals 17, 18, 19 i 20, el perímetre de les quals està format per l’avinguda de la Unesco, l’avinguda de Jubalcoi, l’avinguda de la Universitat d’Elx i el carrer José Ferrández Cruz. És limítrof per l’oest amb el campus la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per l’est amb el barranc de Sant Antoni, ja dins de la pedania d’Altabix amb la qual també limita al nord, i al sud amb l’avinguda de la Universitat d’Elx i les vies del tren en la seua eixida a superfície des de túnel del nucli urbà.

DESCRIPCIÓ

El barri Plaça de Castella és dels més nous de la ciutat. Forma part de l’eixample d’Altabix i rep el seu nom de la seua única plaça pública i principal centre de sociabilització. El barri va començar a edificar-se al començament del segle actual i es troba totalment consolidat, a excepció d’algun solar. L’edificació en grans blocs de cases, molts amb urbanització interior d’esbarjo comunitària, així com els habitatges unifamiliars adossats amb àmplies avingudes i carrers constitueixen la imatge del barri, el centre del qual està ocupat pel Poliesportiu Altabix també conegut com a Camp del Kelme. A causa de ser un barri de nova creació els seus residents són famílies joves en la seua major part.

HISTÒRIA

Barri Plaça de Castella en construcció. Any 2002, vol aeri visor.gva.es

Barri amb tot just una mica menys de dues dècades d’existència, pertany a una zona de desenvolupament d’Elx, a l’est de la ciutat, on s’estan creant els nous barris. El primer a instal·lar-se en uns terrenys encara sense urbanitzar va ser el camp de futbol del club esportiu  Kelme patrocinat per l’empresa d’articles esportius del mateix nom, a meitat dels anys 80. En 1990 l’Ajuntament va adquirir unes propietats al costat del camp del Kelme i va realitzar una pista d’atletisme per a més tard (any 2000), després de la reparcel·lació de la zona, integrar i fer el Poliesportiu d’Altabix de propietat pública. Aquest gran poliesportiu està molt pròxim a la Ciutat Esportiva pel que aquesta zona d’Altabix és la de major concentració d’infraestructures per a la pràctica de qualsevol esport.

Un altre espai públic rellevant en el barri és la plaça que li dona nom, la plaça de Castella, que és el lloc d’esbarjo i sociabilitat per a la jove població resident on es concentren nombrosos bars i restaurants. És una plaça interior a una edificació en rectangle amb porxades, tipus plaça major.

El barri de Plaça de Castella es troba emplaçat entre grans vies de comunicació com són l’avinguda de la Unesco, que connecta amb la carretera d’eixida per a Madrid, València i Múrcia; i l’avinguda de la Universitat d’Elx, que enllaça amb les vies d’eixida per a Alacant i Santa Pola pel sud i per l’oest amb l’avinguda de la Llibertat cap a Crevillent. En el tram on acaba l’avinguda de la Universitat d’Elx cap a Alacant ix en superfície la via del ferrocarril que fa barrera amb el barri de Mesalina.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 7.837
Percentatge de variació de la població 2008-2018 104,5
Percentatge de dones 49,7
Percentatge d’homes 50,3
Edat mitjana 32,1
Percentatge de població de més de 64 anys 4,7
Percentatge de població estrangera 3,0
Densitat de població (hab/ha) 185,1
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 3,1
Total llars 3.050
Mitjana de persones per llar 2,6
Percentatge de llars unipersonals 16,7
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 0,5
Percentatge de població ocupada 46,2
Percentatge de població aturada 19,3
Percentatge de població inactiva 34,5