Portalada – Portes Encarnades

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

Els barris de la Portalada i Portes Encarnades se situen al sud del nucli urbà d’Elx, a l’eixida cap a la carretera de Dolores, entre els horts de palmeres patrimoni de la humanitat, el riu Vinalopó i la pedania dels Atzavares. Pertany al districte 2, seccions censals 12, 19 i 25, els límits de les quals són per l’oest el vessant del Vinalopó i els carrers Fray Luis de León i Filet de Fora. Al nord,  Pont de la Generalitat i els carrers i camins que travessen el palmerar, Curtidors, Almàssera i Beniardà. Al sud els carrers que van paral·lels a la circumval·lació des del pont de Barrachina, Alcalde Ramón Pastor, Antonio Buero Vallejo, Gloria Fuertes i Mèdica Gloria Miñana Román. A l’est, el carrer Avet.

DESCRIPCIÓ

El barri comprén la zona de major extensió d’horts de palmeres d’Elx declarats Patrimoni de la Humanitat. Té el segon parc públic més important de la ciutat, el Parc de Palmeres Filet de Fora. El barri és netament residencial encara que al seu extens palmerar existeixen grans equipaments com l’Hospital Universitari General, el Centre Cultura L’Escorxador, diversos centres educatius i fins un hotel. Hi ha dos nuclis de població diferenciats que són Ports Encarnades que se situa al sud-oest amb una mescla d’edificacions i tallers en la seua part més antiga i urbanitzacions en bloc obert i xalets en la part més recent. D’altra banda, la Portalada és una urbanització d’un centenar d’habitatges unifamiliars adossats entre L’Excorxador i l’Hospital General. També formen part del barri les edificacions que enfronten el parc Filet de Fora, el nucli del qual és la replaceta dels Pontos. En general el barri és bastant nou perquè fins i tot les edificacions més antigues han sigut substituïdes.

HISTÒRIA

huerto_de_la_torreta XX

Huerto de la Torreta en el siglo XX

La part més antiga del barri correspon a la línia de cases del Filet de Fora i del carrer Curtidors que va començar a ocupar-se en els segles XVIII i XIX encara que ara les edificacions estan totalment renovades. Eren cases de planta baixa o baixa i pis amb pati confrontant al palmerar. Allí va estar el cinema Avinguda, inaugurat l’any 1949, que en sessió doble oferia, invariablement, una pel·lícula de romans i una altra de l’oest. En els seus últims anys (finals dels 70) va ser reconvertit en sala d’“art i assaig” i després en sala X.

Portes Encarnades, és edificat, com el barri de la Tripa, a meitat dels anys 40 ocupant els espais lliures entre horts de palmeres. La part més pròxima al vessant del Vinalopó es va construir una mica més tard, en els anys 50, i es van combinar les cases i les fàbriques. Una de les fàbriques que encara segueix en peus, però no amb l’ús original és UGESA, escorxador industrial i fàbrica d’embotits de la Unió de Ramaders d’Elx que va ser inaugurada en 1962. Al nord d’aquest edifici es troba l’hort de les Portes Encarnades que li dona nom al barri i en la casa del qual els veïns acompanyaven resant la Verge de l’Assumpció en la nit entre el 27 i el 28 de desembre, abans d’eixir en processó al costat del personatge del guardacostes Francesc Cantó per a celebrar la festa de la Vinguda de la Verge. Que eren també les festes del barri.

Al final de les Portes Encarnades, en la part est i entre palmeres, es va construir l’Escorxador Municipal que va ser inaugurat el 1949 i que amb posterioritat (2008) seria transformat en l’actual Centre de Cultura Contemporània d’Elx, L’Escorxador. També entre horts, el de Motxo i el de Dins, se situaria l’actual Hospital General Universitari inaugurat en 1978 que per aquells anys era conegut amb el nom de “La Residència”. Com també en zona d’horts es van construir diversos centres educatius entre els anys 60 i 70, l’institut l’Assumpció (1963), el col·legi el Palmerar (1969), el col·legi Reis Catòlics (1969) i l’institut la Torreta (1975).

En ple palmerar va estar situat a partir de principis dels 80 un càmping de primera categoria, “El Palmerar”, en el que hui és l’Hotel Milenium la inauguració del qual es va celebrar l’any 2000.

Altres nuclis residencials del barri corresponen a època molt recent, principis del segle XXI, com la urbanització d’habitatges unifamiliars adossats “la Portalada” o la urbanització “la Torreta”, aquesta en bloc obert, o els xalets enmig de totes dues urbanitzacions. Tota aquesta zona encara està per completar. Un vestigi del passat en aquest lloc, al carrer Curtidors, és la ximenera que queda en peus del que va ser la fàbrica d’espardenyes coneguda com “La Veta” per estar situada on abans va haver-hi un molí amb aquest nom. A pocs metres, en l’hort de la Torreta, es troba la Torre de Ressemblanch (segle XV) -declarada Bé d’Interés Cultural- servia per a la defensa de la ciutat.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 4.276
Percentatge de variació de la població 2008-2018 15,2
Percentatge de dones 51,0
Percentatge d’homes 49,0
Edat mitjana 39,0
Percentatge de població amb més de 64 anys 11,9
Percentatge de població estrangera 3,3
Densitat de població (hab/ha) 40,1
Cens de Població i Habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,8
Total llars 1.405
Mitjana de persones per llar 2,8
Percentatge de llars unipersonals 19,6
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 36,8
Percentatge de població ocupada 33,7
Percentatge de població aturada 24,1
Percentatge de població inactiva 42,2