Sant Antoni

DELIMITACIÓ I LOCALITZACIÓ

Situat en el sud-est del plànol de la ciutat entre els barris de Palmerars, Ciutat Jardí i Trabalon, en la carretera d’eixida cap a Santa Pola. Pertany al districte 2 i abasta les seccions censals 6 i 8, els límits de les quals són els carrers Francisco Pérez Campillo, Marchena, Pintor Benedicto i l’avinguda de Santa Pola.

DESCRIPCIÓ

Sant Antoni és un dels barris més tradicionals d’Elx, una xicoteta comunitat de 1.897 persones (any 2018) basada en vincles d’origen, ja que el barri és una promoció privada d’habitatge social dels anys 60 ocupada en aquells dies, quasi exclusivament per immigrants que van vindre a treballar en la indústria del calçat i en la construcció, la meitat d’ells originaris d’Andalusia i molts d’ells, fins i tot, d’un mateix poble de Granada. Hui Sant Antoni es troba en plena transformació començant perquè la seua població ha envellit, s’ha reduït a la meitat i s’ha diversificat amb immigrants estrangers. Al que s’afig la política de substitució d’habitatges empresa des de l’Ajuntament amb la construcció de nous blocs en el seu costat est. Al barri es troba la parròquia de sant Antoni Abat encara que la popular festa i romiatge del sant patró se celebra a l’ermita de sant Antoni molt pròxima al lloc.

HISTORIA

san anton 1970

Vista aèria barri de Sant Antoni anys 70

El barri de Sant Antoni té el seu origen en la promoció privada de 1.066 habitatges socials repartits en 16 blocs oberts de màxim cinc plantes. En 1959 es va presentar el projecte d’urbanització que va donar cabuda a prop de 3.741 persones, segons el cens de 1970, en uns habitatges d’escassos 60 m² on les famílies nombroses arribades primordialment d’Andalusia s’amuntegaven. Molts d’ells treballaven en la construcció i també a les fàbriques de calçat en l’època de major desenvolupament econòmic i urbanístic d’Elx. El barri estava allunyat del centre de la ciutat, en ple camp. Només comunicat per un autobús. Tot això va propiciar que Sant Antoni fora un dels barris amb major identitat i convivència veïnal.

Hi ha dues places triangulars amb jardí, en una de les quals estava previst fer un mercat però en el seu lloc es va alçar una església, la de sant Antoni Abat, que va celebrar la primera missa al maig de 1970 encara que el seu primer emplaçament va ser un local del carrer Arxipreste Torres on va estar des de meitat dels 60. Des de l’església de sant Antoni Abat ix el sant en romiatge fins a la pròxima ermita de Sant Antoni, en l’hort del mateix nom, on se celebra el tradicional esmorzar i es festeja el dia del patró del barri sent una dels romiatges més antics i populars d’Elx. De la mateixa època que l’església és també el col·legi públic Carles III (1967) que es va edificar a l’Hort de Gras i que actualment està fora del mapa escolar i és usat com a centre escolar transitori.

Al no existir més oferta d’habitatge en la zona els joves quan s’independitzaven havien de marxar-se a viure a altres barris el que ha provocat un envelliment gradual dels seus habitants unit a la deterioració dels propis habitatges i en alguns casos el seu abandó. Encara que a partir de principis de segle XX es produeixen canvis significatius amb l’arribada al barri dels primers immigrants estrangers que hui representen un 14% del total, la meitat d’ells procedents del Marroc. Aquest fet i la construcció de nous edificis en la poma lliure que quedava entre el col·legi Carles III i Ciutat Jardí estan propiciant una renovació urbanística i poblacional i, sobretot, perquè l’Ajuntament, a través de l’empresa pública PIMESA i la col·laboració d’altres administracions públiques, està duent a terme un pla de renovació urbana que contempla les obres de demolició dels edificis actuals i de construcció de nous habitatges així com l’execució d’un programa de reallotjament. De moment, ja s’ha rehabilitat un dels blocs antics i s’han construït dos nous amb 10 altures. El primer a ocupar-se, amb 74 habitatges, va anar l’any 2017 i el segon amb 120 habitatges acabat i pendent de lliurament.

Fins a l’any 2011, a la cantonada entre l’avinguda de Santa Pola i la carretera nacional se situava un Centre Social que va ser derrocat, després de vint anys en funcionament, per a dur a terme el projecte de regeneració urbana del barri. Al costat del Centre es trobava un pi centenari molt emblemàtic per al barri que en talar-lo, en 2012, va causar gran renou entre el veïnat.

Indicadors sociodemogràfics
Padró Municipal d’Habitants 2018:
Nombre d’habitants 1.897
Percentatge de variació de la població 2008-2018 -3,6
Percentatge de dones 49,7
Percentatge d’homes 50,3
Edat mitjana 42,8
Percentatge de població de més de 64 anys 21,0
Percentatge de població estrangera 14,1
Densitat de població (hab/ha) 210,3
Cens de Població i habitatge 2011:
Nivell mitjà d’estudis (rang de 0 a 5) 2,1
Total llars 680
Mitjana de persones per llar 2,0
Percentatge de llars unipersonals *
Percentatge d’habitatges amb més de 30 anys 91,4
Percentatge de població ocupada 16,9
Percentatge de població aturada 30,6
Percentatge de població inactiva 52,5