CERIMÒNIES

Matrimonis

1

El dia concertat per a la celebració del matrimoni civil els contraents i testimonis hauran de personar-se a l’Ajuntament i identificar-se amb el DNI original o document acreditatiu que el substituïsca, com a mínim deu minuts abans de l’hora prevista, així com els seus convidats, i esperar les indicacions del personal del consistori per a accedir al Saló de Plens.

2

L’alcalde o regidor/a delegat/da procedirà a la lectura de l’ACTA que inclou els articles 66, 67 i 68 del Codi Civil.

3

Una vegada declarada la unió matrimonial per part de l’alcalde o regidor/a delegat/da, contraents i testimonis signaran, en aquest ordre, per triplicat l’ACTA. Una Acta s’entregarà als nuvis in situ.

4

L’Ajuntament remetrà al Registre Civil en el termini de dos dies una altra de les ACTES. Una tercera quedarà depositada en aquest.

5

El Registre Civil cridarà amb posterioritat als interessats perquè recullen el LLIBRE DE FAMÍLIA amb la inscripció del matrimoni.

Acolliments

1

El dia concertat per a la celebració de l’acolliment civil els pares o tutors hauran de personar-se a l’Ajuntament i identificar-se amb el DNI original o document acreditatiu que ho substituïsca, com a mínim deu minuts abans de l’hora prevista, així com els seus convidats, i esperar les indicacions del personal del consistori per a accedir al Saló de Plens.

2

L’alcalde o regidor/a delegat/da donarà la benvinguda a la ciutadania al menor declarant la seua adquisició de la condició de veí/ïna d’Elx.

3

Posteriorment, es llegiran els articles continguts en la Constitució Espanyola i en la Convenció sobre els Drets de la Infància de Nacions Unides, recollits en la Carta Municipal de Ciutadania.

4

L’Ajuntament procedirà a la inscripció en el Registre Municipal d’Acolliments Civils de l’acte celebrat.

5

Es farà lliurament als progenitors del diploma acreditatiu de l’Acte d’Acolliment i la Carta Municipal de Ciutadania d’Elx.

6

Visite tot la informació en la pàgina d’acolliments www.elche.es/va/cerimonies-civils/acolliments.

Dades de contacte


Plaça de Baix, 1 | 03202

Tel. 96 665 8030

ceremonias@elche.es