ACOLLIMENTS

Benvinguda a la ciutadania o l’acolliment civil

Aquesta cerimònia consisteix en l’exteriorització pública en forma d’acte solemne, de la benvinguda a la comunitat d’un nou veí d’Elx, amb plenitud de drets i amb les correlatives obligacions amb la comunitat.

En la benvinguda ciutadana els pares o els tutors legals fan públic el seu compromís d’educar-lo en els valors cívics.

L’acte el presideix l’alcalde o el/la regidor/a delegat/a en qui delegue i té lloc al Saló de Plens del consistori, excepte que, excepcionalment, es dispose una altra dependència municipal.

Els pares o els tutors del menor que desitgen donar la benvinguda ciutadana als seus fills hauran d’efectuar una prereserva de la data desitjada a través del: Telèfon:  966 658 030.

Al final de la celebració, es farà lliurament als progenitors de la Carta Municipal de Ciutadania d’Elx, que serà signada per ells i per l’alcalde o pel regidor/a delegat/a, com a prova de compromís del seu compliment.

L’acolliment ciutadà s’oferirà a xiquets i a xiquetes en els seus primers dotze mesos de vida, que es troben empadronats a Elx, o el pare, la mare del qual o tots dos ho desitgen.

Els actes de benvinguda no tindran valor civil ni administratiu, sinó únicament social i d’afirmació del compromís dels progenitors amb els valors, els drets i les llibertats inherents a la dignitat humana.

Dades de contacte


Plaça de Baix, 1 | 03202

Tel. 966 658 030

ceremonias@elche.es