Promoció de la Salut

Promoció de la Salut

L’objectiu de la Promoció de la Salut és actuar sobre els determinants de la salut i desenvolupar condicions favorables per a la salut en tota la població. Les accions de promoció de la salut actuen augmentant les circumstàncies favorables a la salut i les oportunitats per a estils de vida més saludables.

Els determinants de la salut són el conjunt de factors tant personals com socials, econòmics i ambientals que determinen l’estat de salut de les persones i de les poblacions.

En 1984, l’Oficina Regional per a Europa de l’OMS redefineix la salut com la capacitat de desenvolupar el propi potencial personal i respondre de manera positiva als reptes de l’ambient. En 1986 aquesta reformulació del concepte de salut es confirma en la Primera Conferència Internacional de Promoció de la Salut, amb la Carta d’Otawa

 

 

En aquesta carta es contempla la salut com un recurs per a la vida quotidiana, no com l’objectiu de la vida i es posa un major èmfasi en els recursos socials i personals, juntament amb les capacitats físiques.

Actualment es camina cap a una definició més dinàmica, basada en la capacitat de les persones per a afrontar els desafiaments i els canvis en els quatre camps de la salut: físic, mental, social i funcional.

Propers esdeveniments