INFORMACIÓ COMPTABLE I PRESSUPOSTÀRIA

Pressupostos i informació pressupostària

2021

Pressupost Definitiu 2021. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries 2021. Veure enllaç

2020

Pressupost Definitiu 2020. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries 2020. Veure enllaç
Informe sobre el grau de compliment de les inversions financerament sostenibles. Veure enllaç

2019

Pressupost Definitiu 2019. Veure enllaç
Pressupost Prorrogat 2019. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries 2019. Veure enllaç
Informe sobre el grau de compliment de les inversions financerament sostenibles.Veure enllaç

 

2018

Pressupost Municipal 2018. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries. Veure enllaç
Liquidació del pressupost 2017. Veure enllaç
Informe sobre el grau de compliment de les inversions financerament sostenibles.Veure enllaç

 


2017

Pressupost Municipal 2017. Veure enllaç
Al·legacions al pressupost. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries. Veure enllaç

Liquidació del pressupost 2016.Veure enllaç
Informe sobre el grau de compliment de les inversions financerament sostenibles.Veure enllaç


2016

Pressupost Municipal 2016. Veure enllaç
Al·legacions al pressupost. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries. Veure enllaç
Liquidació del pressupost 2015. Veure enllaç


2015

Pressupost Municipal 2015. Veure enllaç
Pressupost Visitelche 2015. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries. Veure enllaç
Liquidació del pressupost 2014. Veure enllaç


2014

Pressupost Municipal 2014. Veure enllaç
Al·legacions al pressupost. Veure enllaç
Modificacions pressupostàries. Veure enllaç
Liquidació del pressupost 2013. Veure enllaç


Compte general de l'Ajuntament

Compte general Veure enllaç
2017


Compte general Veure enllaç
2016


Compte general Veure enllaç
2015


Balanç i compte de resultats Veure enllaç
2014


Balanç i compte de resultats Veure enllaç
2013


Balanç i compte de resultats Veure enllaç
2012


Informes d'execució pressupostària

2017
Informe 2017 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 1º trimestre. Veure enllaç

2016

Informe 2016 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 1º trimestre. Veure enllaç


2015

Informe 2015 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 1º trimestre. Veure enllaç


2014

Informe 2014 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 1º trimestre. Veure enllaç


2013

Informe 2013 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 1º trimestre. Veure enllaç


2017
Informe 2017 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 1º trimestre. Veure enllaç

2016

Informe 2016 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 1º trimestre. Veure enllaç


2015

Informe 2015 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 1º trimestre. Veure enllaç


2014

Informe 2014 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 1º trimestre. Veure enllaç


2013

Informe 2013 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 1º trimestre. Veure enllaç


2017
Informe 2017 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 1º trimestre. Veure enllaç

2016

Informe 2016 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 1º trimestre. Veure enllaç


2015

Informe 2015 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 1º trimestre. Veure enllaç


2014

Informe 2014 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 1º trimestre. Veure enllaç


2013

Informe 2013 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 1º trimestre. Veure enllaç


2017
Informe 2017 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 1º trimestre. Veure enllaç

2016

Informe 2016 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 1º trimestre. Veure enllaç


2015

Informe 2015 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 1º trimestre. Veure enllaç


2014

Informe 2014 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 1º trimestre. Veure enllaç


2013

Informe 2013 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 1º trimestre. Veure enllaç


2017
Informe 2017 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2017 1º trimestre. Veure enllaç

2016

Informe 2016 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2016 1º trimestre. Veure enllaç


2015

Informe 2015 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2015 1º trimestre. Veure enllaç


2014

Informe 2014 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2014 1º trimestre. Veure enllaç


2013

Informe 2013 4º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 3º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 2º trimestre. Veure enllaç
Informe 2013 1º trimestre. Veure enllaç