CIUDADES AMIGABLES

Xarxa de Comunitats i Ciutats Amigables amb les Persones Majors

FORMACIÓ I PROGRAMACIÓ DESENVOLUPAMENT GRUPS FOCALS FORMATS 2021

Els grups focals que es van aconseguir formar van quedar de la següent manera:

 • 6 grups focals de persones majors.
  • Els grups es van anar formant segons ordre d’inscripció.
  • No es va poder conservar un 100% de paritat en els grups perquè es van inscriure més dones que homes.
  • Es va conservar l’heterogeneïtat d’edat, nivell socioeconòmic i nivell de formació.
  • Només va haver-hi tres persones amb una diversitat funcional severa o crònica: una persona amb discapacitat física (en cadira de rodes, amputació de cames per accident) i dues persones amb discapacitat auditiva.
  • La resta de participants presentava problemes de salut que es consideren d’un nivell moderat.
  • No va acudir massa gent de les pedanies.
  • Els grups focals van estar formats per entre 6 i 8 persones. Per tant, van anar 44 persones majors les participants en total.

 

 • 1 grup focal de professionals de la salut. El grup va estar format per professionals de les següents categories:
  • Mèdics
  • Infermeres
  • Treballadora social de Centre d’Assistència a majors
  • Treballadora social de Centre de dia de persones majors

La resta de grups previstos no va poder formar-se a causa de la no inscripció d’aquests perfils de professionals. D’altra banda, sí que es van inscriure membres d’associacions per a majors, ara bé, com eixes associacions tenien com a representants a membres del col·lectiu, es va considerar conjuminar-los en grups de persones majors perquè pogueren completar-se aquestos i aportaren la seua opinió des d’ambdues perspectives.

Segons les persones anaven inscrivint-se es van conformar els grups, de manera que, de cara a la data de cada grup, es deia amb antelació a les persones participants per a citar-les en dia, lloc i hora, i se’ls informava de l’objectiu de la seua participació, del procediment que s’anava a seguir durant la realització d’aquesta, així com de les àrees que anaven a ser objecte de debat.

En eixa mateixa crida, se’ls citava també per a acudir a la Regidoria de Polítiques de Majors els dies abans del grup en qüestió que els corresponguera, per a arreplegar un sobre que contenia alguns dels documents com ara:

 

 • Carta d’invitació amb citació de data, hora i lloc. Perquè pogueren tindre-la com a recordatori.
 • Llistat de temàtiques que anaven a tractar-se en la reunió. Per si desitjaven llegir-les i preparar preguntes o idees prèviament.

És necessari aclarir que en l’elaboració del document amb les temàtiques que s’anaven a tractar en els Grups Focals, va haver d’acurtar les preguntes per a assegurar-nos que en cada sessió podien tractar-se tots els temes i que donara temps, ja que en el qüestionari realitzat en 2018-2019 es va reflectir molta informació i era inviable tractar aquesta en grups de debat on la gent parla i participa contínuament i no és equivalent a assenyalar respostes o escriure un suggeriment.

Quan els participants acudien a la Regidoria per a arreplegar aquest sobre, se’ls demanava que emplenaren un formulari d’informació anònima, i se’ls explicava que servia per a arreplegar informació i dades sobre el perfil de persones participants.

També se’ls va informar que les sessions anaven a ser gravades amb l’única finalitat de ser usades de manera interna per a millorar el desenvolupament de la investigació, sense publicar en cap cas els seus noms. Per això, se’ls facilitava a l’inici de cada sessió, justament abans de començar a comentar els temes, un consentiment informat en el qual es reflectia aquesta circumstància i en el qual se sol·licitava la seua participació voluntària.

D’igual manera, se’ls va proporcionar una acreditació amb els seus noms i grup al qual pertanyien per a poder dirigir-nos a ells i que ells també pogueren interactuar sabent els noms dels altres.

Per a afermar l’atenció i seguiment de la reunió per part dels participants, es va utilitzar un suport visual mitjançant recurs PowerPoint on podien veure escrits els temes que estàvem tractant a cada moment.

Les sessions dels grups focals van tindre una duració aproximada de 3 hores cadascuna amb un descans entremig d’uns 15-20 minuts. Malauradament, i per precaució amb la COVID-19, no se’ls va poder oferir cap servei de servei d’àpats o similar perquè pogueren prendre en el descans o després de finalitzar la reunió.

Després de finalitzar totes les reunions, es van fer telefonades a tots els participants per a comentar-los que tenien a la seua disposició un diploma amb el disseny de Ciutats Amigables i que se’ls donava en mostra d’agraïment per la seua participació. Se’ls oferia l’opció d’obtindre’l mitjançant els següents mitjans:

 • Arreplegar-lo a la Regidoria de Polítiques de Majors
 • Arreplegar-lo al seu Centre Social més pròxim si els venia millor per ubicació
 • Rebre’l mitjançant correu electrònic

La ubicació triada per a efectuar les reunions va ser el Centre de Congressos d’Elx, un espai amb una sala habilitada i accessible per a aquesta finalitat, on es podia respectar tota mesura imposada per la COVID-19.