CIUDADES AMIGABLES

Xarxa de Comunitats i Ciutats Amigables amb les Persones Majors

Grups Focals

Els Grups Focals es van dur a terme al llarg dels mesos de novembre i desembre de 2021.

Els mesos previs a la realització dels Grups Focals es van realitzar les següents actuacions i es va preparar la corresponent documentació que posteriorment s’usaria per a i amb els grups:

 • Telefonades a persones inscrites en 2020. Durant els mesos de gener i febrer de 2020 (abans de la pandèmia) es va repartir a les Escoles de Formació d’Adults i al CEAM d’Elx un formulari d’inscripció a grups focals que es van repartir a aquelles persones que, una vegada se’ls va explicar el projecte, van sentir interés a participar en aquest. Es pretenia que eixes persones pogueren ser telefonades per a participar en els grups una vegada que es formaren, però, en arribar la pandèmia per la COVID-19, eixos formularis degueren deixar-se apartats fins a reprendre l’activitat. És per això que en els mesos d’estiu de 2021 eixes persones van ser telefonades amb l’objectiu d’explicar-los la situació i procurar de nou el seu interés a participar-hi. En 2020 es van arreplegar 51 qüestionaris, dels quals, 34 de les persones a les quals vam telefonar van acceptar participar-hi malgrat haver passat un any i mig.
 • Les persones interessades havien d’estar empadronades a Elx i realitzar la seua inscripció a través dels següents mitjans:

 

 • La pàgina web de l’Ajuntament, àrea municipal de majors, en l’apartat “Ciutats Amigables”
 • O bé, telefonant a la Regidoria, al telèfon 96 665 82 63, on es va poder realitzar la inscripció amb ajuda del tècnic responsable d’aquest projecte.

 

 • Creació de material de difusió. Per a promocionar i donar a conéixer els Grups Focals, es van crear nous mitjans, encara que mantenint la imatge del disseny creat per al projecte al nostre municipi (que ja hem mostrat anteriorment):
  • Nota de premsa duta a terme per la Regidora de Polítiques de Majors.
  • Entrevista en la ràdio local a la Regidora de Polítiques de Majors i l’educadora social a càrrec del projecte en eixe moment.
  • Entrevista en la televisió local d’Elx a la Regidora de Polítiques de Majors i l’educadora social a càrrec del projecte en aqueix moment.
  • Modificació de la web de Majors de l’Ajuntament on es va agregar informació sobre el projecte i es va adjuntar enllaç directe al cartell, tríptic informatiu i formulari d’inscripció en línia als grups focals.
  • Cartell Informatiu en Valencià i Castellà. S’adjunta a continuació. En l’adreça web https://www.elche.es/va/majors/ciutats-amigables/
  • Formulari d’inscripció en línia. S’adjunta a continuació. En l’adreça web: https://www.elche.es/va/majors/ciutats-amigables/

Els interessats a inscriure’s als grups focals, a part d’amb el formulari en línia, també podien fer-ho telefonant a la Regidoria, enviant un correu o omplint el formulari escrit en el tríptic i presentant-lo en la Regidoria de manera presencial.

 • Documentació emprada per a grups focals. Es va crear la següent documentació sobre la base de la teoria i els documents annexos que contenien els textos teòrics sobre el projecte:
  • Carta d’invitació a grups focals. Per a formalitzar la participació d’algú que ja s’ha inscrit.
  • Consentiment d’enregistrament. Ja que s’arreplega molta informació en cada grup focal, i són diversos d’aquests, es graven les sessions per a no perdre cap dada aportada. Per a respectar la privacitat dels assistents, es graven les sessions únicament amb so, sense imatge, i s’explica abans de cada grup focal que es respecta la protecció de dades.
  • Fitxa d’informació de participants majors. Es tracta d’un breu qüestionari anònim on s’extrauen dades per a conéixer el perfil de les persones que participen.
  • Fitxa d’informació de participants professionals de la salut. Igual que l’anterior, un qüestionari anònim que arreplega dades sobre la mena de professional de la salut que participa.
  • Fitxa d’informació de participants professionals d’altres àrees. Un qüestionari més genèric i anònim que arreplega dades sobre la mena de professional que participa.
  • Temàtiques a tractar en Grups Focals. Els participants de grups focals tenien l’oportunitat de fer una revisió dels temes prèviament a la reunió per a poder preparar preguntes i plantejar-les en el grup focal, la qual cosa ajudava a amenitzar la reunió i estalviar temps.
  • Acreditació de participant. A cada persona participant se li entregava una acreditació amb el nom i el grup focal al qual pertanyia, amb el disseny de Ciutats Amigables del municipi. Després podien portar-la a casa com a obsequi per la seua participació. S’hi adjunta exemple.
  • Diploma de participant. A cada participant de grups focals, se’ls va entregar, una vegada finalitzades totes les reunions, un diploma amb el seu nom com a mostra d’agraïment per participar en el projecte. Van ser telefonats per  acudir a la Regidoria de Polítiques de Majors.
  • Xarrades informatives. Al llarg del mes de novembre, l’educadora encarregada del projecte va impartir algunes xarrades informatives en centres que tenien interés perquè els seus usuaris o professionals conegueren el projecte i més en concret, els grups focals. Per a facilitar l’obtenció de coneixement als usuaris, es va secundar amb recurs PowerPoint. S’aprofitava l’ocasió d’acudir a aquests centres per a entregar material de difusió per als usuaris. Les xarrades es van impartir als següents centres:
   • Centre de Congressos: En el Consell de Majors de novembre
   • Escola d’adults “Mercè de Rodoreda”: Una sessió durant l’inici d’una classe per a persones majors.
   • Hospital Universitari Vinalopó Elx: Reunió amb professionals de la salut interessats en el projecte.
   • Associació Majors UDP Elx JYPI: Xarrada informativa amb els membres de l’associació i lliurament de material de difusió.
   • Associació d’Alzhèimer d’Elx AFAE: Reunió amb els professionals d’aquesta.
   • Residència de persones Majors DOMUSVI Elx Aljub. Reunió amb la treballadora social i lliurament de material de difusió
   • Residència de persones Majors DOMUSVI Elx Carrús. Reunió amb la treballadora social i lliurament de material de difusió.
  • Repartiment de material de difusió. Es va acudir a repartir tríptics informatius i cartelleria als següents centres:
   • Centres Socials d’Elx i pedanies.
   • Centre Cívic Candalix. Es va repartir als usuaris dels tallers de la Regidoria de Polítiques de Majors: Taitxí, Informàtica, Ment Activa, Mòbils i Intel·ligència Emocional.
   • Centre Especialitzat en Atenció al Major on els usuaris acudeixen a fer activitats/tallers.
   • Hospital General d’Elx. Enviament de material via correu electrònic.
   • Escola d’adults “La Llotja”
   • Escola d’adults “El Manantial”
   • Associació Pàrkinson Elx. Enviament de material via correu electrònic.
   • Programa SABIEX UMH, Escola de l’Experiència. Enviament de material via correu electrònic.
   • Àrees Municipals de l’Ajuntament. Correu informatiu amb material adjunt via correu corporatiu.