Didàctica MACE

El MACE ofereix els dimarts una activitat didàctica, en horari de matí, adreçada als centres docents i uns altres col·lectius. Així mateix, també ofereix una guia didàctica del professor i una guia didàctica de l’alumne (cicle de Primària), com a suport de la visita.

Activitat didàctica:

L’activitat didàctica consisteix en una visita guiada a la col·lecció permanent del museu i un taller, adaptat a l’edat dels participants.

TALLERS:

Collage

Les/Els participants en aquest taller hauran de realitzar un collage inspirat en una de les obres del museu.

Una dama desordenada

  • Les/Els participants en aquest taller decoraran i muntaran lliurement una Dama d’Elx de cartolina.
  • El taller es farà els dimarts, en horari de matí (per a qualsevol altre dia, consulteu amb la recepció del museu).
  • Duració aproximada: 2 hores.
  • La dinàmica de l’activitat serà la següent: visita al museu, descans i taller.
  • Es recomana un màxim de 25 persones per grup.
  • Reserves: 965 421 534 (de dimarts a divendres, de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 h).
  • Informació sobre didàctica: didacticamuseos2014@gmail.com

 

Descàrrega de les guies didàctiques del museu:

El MACE ofereix una guia per al professor i una per a l’alumne (en castellà i en valencià), a fi de preparar la visita al museu i perquè siga utilitzada durant aquesta o com a suport del treball a l’aula, una vegada que ja s’ha fet.

La guia didàctica del professor pretén ser una eina que afavorisca la preparació de la visita al museu o el treball a classe, una vegada conclosa aquella.

Guia didàctica del Museu d’Art Contemporani d’Elx (MACE). Guia del professor 

La guia didàctica de l’alumne ofereix informació sobre els continguts del museu i una sèrie d’activitats que poden realitzar-se tant a l’aula com durant la visita.

Guia didàctica del Museu d’Art Contemporani d’Elx (MACE). Guia de l’alumne (Cicle Primària)