Actes de la mesa de contractació

Acta expedient 55/16/V/A Veure enllaç
Servei d'inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència de titularitat municipal i col·legis públics


Acta expedient 41/16/V/A Veure enllaç
Subministrament i instal·lació de senyalització de camins en el Terme Municipal d'Elx


Acta expedient 53/16/AE/A Veure enllaç
Quiosc-Frontons ciutat esportiva


Acta sobre B) expedient 55/16/V/A Veure enllaç
Servei d'inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència de titularitat municipal i col·legis públics


Acta sobre B) expedient 41/16/V/A Veure enllaç


Clasificació expedient 55/16/V/A Veure enllaç
Classificació servei d'inspecció periòdica de les instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència de titularitat municipal i col·legis públics


Clasificació expedient 41/16/V/A Veure enllaç
Classificació ofertes subministrament i instal·lació de senyalització de camins en el terme municipal d'Elx


Acta sobre B) i Clasificació expedient 53/16/AE/A Veure enllaç
Clasificació ofertes quiosc-cantina ciutat esportiva zona frontons