Parc infantil de trànsit


El Parc Infantil de Trànsit està situat junt al llit del riu Vinalopó i el Parc Municipal, i ocupa  una extensió de 12.500 metres quadrats. La seua ubicació entre palmeres i jardins  el situen en un marc d’extraordinària bellesa.

Les seues magnífiques pistes i instal·lacions per a l’ensenyament de l’Educació Viària i el conjunt ornamental  fan que aquest parc  siga un dels més complets d’Espanya.

Una anàlisi de les estadístiques sobre accidents relacionats amb el trànsit al nostre país ens porta a la conclusió que un dels principals grups de risc el formen els xiquets i els jóvens amb edats compreses entre els cinc  i els 17 anys.

Aquestes mateixes dades ens revelen que el major percentatge d’accidents els patixen quan fan ús de la via pública com a vianants, i augmenta de forma alarmant el nombre de xiquets i jóvens que es veuen implicats en accidents de trànsit com a conductors de bicicletes i ciclomotors.

La Direcció General de Trànsit situa, mitjançant estudis realitzats,  els ciclomotors com el tercer vehicle implicat en accidents amb víctimes, superior a les motocicletes i als vehicles de transport de passatgers.

L’ensenyament de l’Educació Viària ha de tindre com a objectiu contribuir a desenvolupar en l’alumnat les capacitats següents:

1.-Conéixer i valorar la importància de les normes i consells orientats a la formació d’una adequada conducta vial.

2.-Desenvolupar en l’alumnat el sentit de la responsabilitat referit a la utilització de les vies públiques en les distintes figures com a usuari, vianant, viatger o conductor de bicicletes i ciclomotors i que, al mateix temps, coneguen les normes i els senyals relatius a la circulació.

3.-Conéixer les normes i instruccions de socorrisme i primers auxilis i desenvolupar hàbits de comportament davant d’un accident de trànsit, on poder actuar i exercir, dins de les possibilitats de cada u com a ciutadans, ajudant per a evitar nous accidents i requerir la presència dels serveis d’urgència.

Des del Parc Infantil de Trànsit d’Elx, sempre adaptant-se a cada nivell escolar, es perseguix el  foment al respecte de les normes, la disciplina i, en general, l’Educació Viària, i para especial atenció en aquells xiquets que, per diversos motius, que s’estudien separadament, observen hàbits i conductes irregulars adquirits de forma inconscient per l’entorn i àrea d’influència que els rodeja i domina, a fi de garantir en un futur pròxim  un comportament cívic, respectuós i segur.

Els xiquets es bolquen en aquesta activitat, perquè aprenen al mateix temps que es divertixen conduint amb bicicleta, motivats en entrar en una dinàmica d’aprenentatge que els incentiva amb poder conduir en kart o ciclomotor, sempre que prèviament participen en alguna de les classes teòriques que s’impartixen. De la mateixa manera  es  premia a tot aquell que circule correctament amb bicicleta.

Cada curs escolar són prop de 20.000 xiquets els que assistixen a les classes d’educació viària. Així mateix, s’impartixen  cursos, tallers, programes,  etc.,  dirigits a distints grups o sectors de la població com, per exemple, a persones majors i discapacitats psíquics.

Les activitats que es desenvolupen en el Parc Infantil de Trànsit d’Elx es dirigixen des de la Direcció de la Policia Local, dutes a terme per agents destinats en aquest Departament.

Activitats

ACTIVITATS ESCOLARS 

Des de setembre fins a juny i coincidint amb el calendari escolar, en horari de 9.30 a 12.00 h del matí, tots   els centres educatius  del terme municipal d’Elx participen en el Programa  de Educació i Seguretat Viària. Cada any, i seguint el calendari que a principi de curs s’elabora, prop de 10.000 xiquets que cursen estudis de 3r, 4t, 5é i 6é curs d’Educació Primària assistixen al Parc Infantil de Trànsit.

L’activitat s’exercix en les instal·lacions del Parc Infantil de Trànsit  de manera que l’alumne assistent no altera els seus costums educatius, aplicant les pauses corresponents per a no saturar l’atenció i l’interés per la matèria impartida. Es dediquen de 30 a 45 minuts per a la classe teòrica, depenent del nivell escolar; a continuació, i durant uns vint minuts, temps per a esmorzar; i, finalment, l’activitat de circulació en pista conduint amb bicicleta amb una duració aproximada de 45 minuts.

Així mateix, el Parc Infantil de Trànsit atén peticions de  centres educatiu d’altres poblacions per a visitar-lo i realitzar aquestes activitats. L’horari d’atenció a aquests  centres escolars és de 15.00 a 16.45 hores.

HORARIS I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Excepte els mesos de Julio i Agost, el Parc Infantil de Trànsit atén diàriament xiquets/as en horari extraescolar on s’impartix classes d’Educació Viària i pràctiques de conducció amb bicicletes, karts i ciclomotors. ESTES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES, únicament és necessari la inscripció del menor per mitjà de l’autorització del pare/mare o tutor.

-DE DILLUNS A DIVENDRES: de 17:30 a 20:00 hores

-DIUMENGES I FESTIUS: de 9:30 a 13:30 hores

ELS XIQUETS D’ALTRES POBLACIONS O TURISTES QUE PUNTUALMENT VISITEN EL PARC, PODRAN FER ÚS DE LES INSTAL·LACIONS, NOMÉS ANANT ACOMPANYATS D’UN ADULT. 

Instalacions

L’aula, amb una capacitat per a 90 alumnes, està dotada d’elements audiovisuals moderns i actualitzats per a impartir amb eficàcia les classes teòriques, tant a xiquets d’Educació Infantil com als jóvens en l’etapa de l’Educació Secundària passant pels cicles de Primària.

La pista o circuit de pràctiques, amb una extensió de 2.000 metres quadrats, configurada per distints vials amb més de 150 senyals, on trobem encreuaments, rotondes, carril bici, passos elevats, passos a nivell, encreuaments regulats per semàfors etc., en els quals es reproduïxen la majoria de situacions reals que es puguen donar en les vies públiques obertes al trànsit en general.

El garatge, amb una superfície de 300 metres quadrats. Hi ha una dotació de 120 bicicletes, 25 karts elèctrics i a gasolina, 12 ciclomotors, adaptats alguns d’aquests perquè puguen ser conduïts per persones que presenten algun tipus de discapacitat. Tots aquests vehicles  es troben permanentment en perfectes condicions d’ús,  perquè també hi ha un taller de reparació i manteniment dels mateixos.

Contacte

Nom: Parc Infantil de Trànsit “Pedro Tenza”

Adreça: Avinguda Alcalde Vicente Quiles, núm. 1.-  Elx  (Alacant)   CP 03202

Telèfon: 965 452 342

Correu electrònic:   pit@ayto-elche.es