GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ EN L’AJUNTAMENT

Partit Socialista del País Valencià – PSOE
Adreça Plaça Baix, 3  03202 Elx
Telèfon 966658034
Correu electrònic psoe@ayto-elche.es
Pàgina web http://web.psoe.es/ambito/elche/news/index.do
Facebook https://es-la.facebook.com/PsoeElx/
Twitter https://twitter.com/psoe_elx
Compromís Per Elx – Compromís
Adreça Plaça Baix, 3  03202 Elx
Telèfon 966658256
Correu electrònic compromis@ayto-elche.es
Pàgina web http://elx.compromis.net/
Facebook https://es-es.facebook.com/compromisperelx
Twitter https://twitter.com/compromiselx?lang=es
Partit Popular
Adreça Plaça Baix, 3  03202 Elx
Telèfon 965421583
Correu electrònic grupopp@ayto-elche.es
Fax 966658107
Pàgina web http://alicantepp.es/elchepp/
Facebook https://es-la.facebook.com/partidopopularelche
Twitter https://twitter.com/ppopularelche
Ciutadans – Partit de la Ciutadania
Adreça Plaça Baix, 3  03202 Elx
Telèfon 966658247
Correu electrònic ciudadanoselche@ayto-elche.es
Pàgina web http://elche.ciudadanos-cs.org/
Facebook https://www.facebook.com/CiudadanosElche
Twitter https://twitter.com/cs_elche
VOX
Adreça Plaça Baix, 3  03202 Elx
Telèfon 965982617
Correu Electrònic vox@elche.es
Pàgina web https://www.voxespana.es/alicante
Facebook https://www.facebook.com/vox.elche
Twitter https://twitter.com/vox_elche