AJUNTAMENT D'ELX

Resolucions judicials i administratives que afecten l’Ajuntament

Ací pot consultar les resolucions judicials fermes en les quals és part l'Ajuntament d'Elx i que estan publicades en la base de dades de CENDOJ Veure enllaç
Aquesta informació és fruit de la col·laboració entre CENDOJ (Centre de Documentació Judicial) i l'Ajuntament d'Elx i permet accedir a una consulta directa sobre sentències en les quals l'Ajuntament ha sigut part. Són els serveis del mateix Ajuntament d'Elx els que de manera progressiva aniran seleccionant els pronunciaments que entraran a formar part d'aquesta base i que podran ser consultats.


Síndic de Greuges Veure enllaç


Consell de Transparència Veure enllaç


Sindicatura de Comptes Veure enllaç


Tribunal de Comptes Veure enllaç


Consell Jurídic Consultitu de la Comunitat Valenciana Veure enllaç